U bent hier

'Boerkaverbod' voor scholen is overbodige regelgeving

Een wettelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs is onnodig en principieel onjuist. Scholen kunnen heel goed zelf beslissen of ze gezichtsbedekkende kleding willen verbieden of niet. Gisteren behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Uit het debat bleek dat een meerderheid van de Kamer zal gaan instemmen met het wetsvoorstel.

Scholen kunnen uit het oogpunt van communicatie en identificeerbaarheid eisen stellen aan de kleding van leerlingen en medewerkers. Een wettelijk verbod hebben zij daarvoor niet nodig, schreef Verus daags voor het debat aan de Kamer.

Onwenselijk maar zaak van de school

Verus deelt de opvatting van de bewindslieden dat gezichtsbedekkende kleding om pedagogisch- didactische redenen onwenselijk is. Op school moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. De scholen die worden geconfronteerd met de zeer kleine groep leerlingen, medewerkers en ouders die kiezen voor gezichtsbedekkende kleding, moeten echter de vrijheid hebben om daar op eigen wijze mee om te gaan. 

Wij delen het standpunt van de Raad van State die aangeeft dat ‘aan het onderwijs traditioneel een hoge mate van vrijheid wordt gelaten om zelf de nodige maatregelen te treffen, zodat een wettelijk afgedwongen verbod daarmee in strijd is’. Wij vinden het verder onwenselijk om het verbod ook voor ouders te laten gelden. Het is voor scholen van groot belang de communicatie met ouders die zich door gezichtsbedekkende kleding mogelijk isoleren, in stand te houden. Een wettelijk verbod brengt het risico met zich mee dat deze ouders zich helemaal niet meer op school laten zien. 

Kledingvoorschriften niet aan overheid

Bovendien vinden we het principieel onjuist dat de overheid kledingvoorschriften aan het onderwijs oplegt. Het is te vrezen dat een verbod op gezichtsbedekkende kleding de deur openzet naar toekomstige andere kledingvoorschriften van de kant van de overheid. 

Kamermeerderheid voor

In het Kamerdebat bleken VVD, PvdA, PVV,SP, CDA, ChristenUnie, SGP en VNL voor invoering van het boerkadebat.

Afbeelding Flickr

 

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs