U bent hier

Boek over het vak geestelijke stromingen

‘Geestelijke stromingen geven’ is niet het eerste boek dat leraren in het primair onderwijs de helpende hand wil bieden om het lastige en zelfs verplichte vakgebied geestelijke stromingen behapbaar te maken. Vanuit het besef dat veel leraren onvoldoende weten van de grote wereldgodsdiensten, ontwikkelde Stichting Echelon dit boek. Het is geschreven door Jos van Remundt, docent levensbeschouwing aan de Saxion Hogeschool in Deventer en Marleen Boon-Jansen, leerkracht en begeleider voor de implementatie van geestelijke stromingen.

Kennis

In het boek staan zes levensvragen centraal, die op een creatieve manier, bijvoorbeeld via praatplaten van Charlotte Bruijn, aan de orde worden gesteld. Het gaat om levensvragen als: wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen met elkaar samen? En wat is de betekenis van lijden en dood? De schrijvers motiveren helder waarom deze vragen voor mensen van belang zijn. Het boek kan dan ook worden gezien als een waardevolle bron van kennis over de belangrijkste levensovertuigingen, die leraren zeker zal helpen.

Radicalisering

Het ontwikkelen van dit mooie boek zal gestart zijn op een moment, dat de spanning tussen bevolkingsgroepen er al was. Echter nog lang niet zo gekleurd door de opkomst van Islamitische Staat en de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs als tijdens de verschijning van het boek. Dit besef tekende dan ook het symposium op 5 juni jongstleden ter gelegenheid van die verschijning. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Tweede Kamer-lid Ahmed Marcouch, die vanuit zijn persoonlijk leven vertelde hoe belangrijk het is om met andere levensovertuigingen in aanraking te komen. En hoe dit ook kan botsen met de eigen opvatting. Goede begeleiding daarbij door de docent is dan ook van groot belang.

De leraar

En daarmee raakt hij aan mogelijk het belangrijkste punt wat er bij een vak als geestelijke stromingen vereist is: hoe stelt de leraar zich op? Wordt hij de objectieve procesbegeleider, die het gesprek met de kinderen op een ordelijke manier kan organiseren? En kan hij bijvoorbeeld met behulp van het nieuwe boek de juiste en objectieve informatie over de verschillende godsdiensten verstrekken? Of lukt het haar of hem om juist op een subjectieve manier, met een eigen overtuiging, met de dilemma’s en de kwetsbaarheid die bij het zoeken naar vreedzaam samenleven horen, het gesprek met zijn leerlingen te openen?

Pedagogische taak

Marcouch haalde de belangrijke pedagogische taak van de leraar naar voren: hij zei dat wanneer een leerling in de klas een radicale uitspraak doet, de les eigenlijk pas begint. Die uitspraak vormt het uitgangspunt om het goede gesprek te voeren en leerlingen te helpen om binnen de veiligheid van een klas zijn gedachten te ontwikkelen en tot meer overwogen standpunten te komen. Belangrijk is de vraag of leraren in staat zijn om met scherpe tegengestelde meningen in de klas om te gaan en op een zorgvuldige manier ook de eigen gedachten in te brengen. De gesprekken in het schoolteam, en vervolgens met de ouders, vormen belangrijke oefenplaatsen om verschillen te leren waarderen.

Respect

In zo’n pedagogische en levensbeschouwelijke inbedding kan het met behulp van dit boek best wat worden met het vak geestelijke stromingen. Als er geen respectvolle ontmoetingen in en buiten de school plaatsvinden en het vak alleen tot kennisoverdracht beperkt blijft, zal dit vak nauwelijks leiden tot beter begrip van elkaar en misschien zelfs wel tot een verdere vervreemding.

Geestelijke stromingen geven, Jos van Remundt en Marleen Boon-Jansen, Kon. van Gorcum, ISBN 978 90 232 5308 2

 

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs