U bent hier

Bijzondere leerstoel Christelijke pedagogiek aan Theologische Universiteit Apeldoorn

Dr. Bram de Muynck wordt bijzonder hoogleraar Christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. De bijzondere leerstoel wordt daar gevestigd door Driestar hogeschool, waar de Muynck lector Christelijk leraarschap is. Wat hebben theologie en pedagogiek met elkaar te maken? We vroegen het hem. “Ik vind dat leraren hoopvolle richtingwijzers zijn.”

U gaat dus verbinding leggen tussen theologie en pedagogiek. Wat kan de pedagogiek leren van de theologie?

“Er is vooral een overlap in ‘object’: het gaat over mensen die zich ontwikkelen, die iets leren. Daar doet de theologie belangrijke uitspraken over. 

De christelijke theologie heeft een duidelijk mensbeeld: de mens als beeld van God, met een hoge waarde. Dat heeft zijn uitstraling op hoe je met leerlingen omgaat. Inclusiviteit is daarvan een voorbeeld.”

De mens als beeld van God. Da’s mooi. Maar in de praktijk heb je als leerkracht ook te maken met bedreigingen van ouders, brutale leerlingen en vervelende collega’s.

“Inderdaad: wij leven niet in een soort romantisch paradijs, maar in een wereld die getekend is door conflict en onvrede. Dat zal niet anders worden. En er is bijna geen beroepspraktijk die zo gevoelig is voor ontsporing als het onderwijs. Het is een wonder dat het nog zo goed gaat. 

Als leraar kun je leren oog te hebben voor het lijden, oog voor gezinnen waarbinnen jij een taak hebt. Ik vind dat leraren ook hoopvolle richtingwijzers zijn. Ze stichten hoop en vrede. En die theologische inspiratie is daarbij erg belangrijk. De theologie is voor het christelijk onderwijs een soort vloer. Daardoor kun je ook omgaan met ellendige situaties.”

U gaat ook doceren aan de Theologische Universiteit. Wat kunnen die theologen van een pedagoog leren?

“Ik ga iets educatiefs inbrengen in de opleiding. Hen iets leren over didactiek en de agogische relatie in het contact tussen predikanten en pastoranten. Als je mensen begeleidt, probeert met ze mee te lopen, dan zit daar vaak iets onderwijzends in, iets richtinggevends. 

Predikanten, pastoraal werkers voelen wel verlegenheid om dat educatieve vorm te geven. Dat heeft te maken met onze leefomgeving: sociale media zijn heel invloedrijk, jij bent maar één van de vele stemmen. Als je als predikant of jeugdleider veronderstelt een andere stem te laten horen, moet je dat met tact en voorzichtigheid doen.”

U gaat ook promotieonderzoek begeleiden. Maar theologie en wetenschap, dat is altijd een lastig verhaal. 

“Ik werk binnen de vakgroep Praktische theologie. Daarbinnen zijn veel raakvlakken met de menswetenschappen, waar ik vertrouwd mee ben. Er wordt veel kwalitatief onderzoek gedaan, door middel van interviews. Doel is meer het verhelderen hoe mensen voelen en denken , dan te komen tot grafiekjes. En dat is op dit moment in de wetenschap vrij breed geaccepteerd.”

U gaat zich onder meer bezighouden met vraagstukken rondom christelijke pedagogiek. Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Het belang van persoonsvorming krijgt de laatste tijd veel aandacht.. Als je vanuit christelijk perspectief kijkt naar persoonsvorming gaat het ook om religieuze identiteitsvorming en dat is een aspect waar ik vooral mijn aandacht aan wil geven. 

Dat heeft praktisch belang voor lerarenopleiding en schoolleiders. Want persoonsvorming is heel erg belangrijk, maar de vraag is: hoe verhoudt zich dat tot cito-scores? En hoe steek je dat in vanuit de identiteit van jouw school?”

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs