U bent hier

Bezwaren tegen sluiproute-invoering prestatiebekostiging

Hou het komende jaar vast aan de huidige financieringswijze in het hoger onderwijs. Die oproep deed de Besturenraad vorige week aan de politieke partijen. Want op de voorgestelde sluiproute die de Raad van State voorstelt, vallen heel wat vraagtekens te zetten.

Vernietigend oordeel
De Raad van State oordeelde vernietigend: Zijlstra heeft geen wettelijke grond voor de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Maar invoering via een experimenteerartikel mag wel, vindt de Raad. Tot afgelopen maandag kon de politiek schriftelijke vragen stellen over het voorliggende besluit. De Besturenraad heeft bezwaren tegen de manier waarop Zijlstra de prestatiebekostiging wil invoeren en maakte deze kenbaar aan de politieke partijen.

Dit zijn onze bezwaren:

  • De Raad van State wijst deze prestatiebekostiging die niet plaatsvindt ‘op een algemene berekeningswijze gebaseerde objectieve gronden’ van de hand, het gaat in tegen het gebruikte artikel 2.6 van de WHW. Opvallend genoeg biedt de Raad hiervoor zelf een uitweg, namelijk via de experimenteerroute. Dit zou dan kunnen voor een periode van maar liefst 6 jaar.
  • Om iets dat vrij stevig afgewezen wordt alsnog via een experimenteerartikel te regelen is al dubieus, maar het is maar de vraag of deze sluiproute wel een stevige wettelijke basis heeft. We verwijzen in dat kader naar de zienswijze van onderwijsjurist Kwikkers.
  • Materieel maakt het in de praktijk niet uit of deze bekostigingswijze gebaseerd is op artikel 2.6 WHW of op experimenteerartikel 1.7a WHW. De 7% die de staatssecretaris prestatieafhankelijk wil uitkeren zal in formele zin additioneel geld worden. Maar de facto maakt dit tot nu toe deel uit van de basisbekostiging.
  • Hoewel hogescholen al actief bezig zijn geweest om tot prestatieafspraken met de commissie Van Vught te komen, betekent dit niet dat zij volledig achter het op deze manier financieren staan. Het levert veel bureaucratie op en draagt bij aan georganiseerd wantrouwen.
  • Wij roepen op om het komende jaar vast te houden aan de huidige financieringswijze. Op vrijwillige basis kunnen de scholen uiteraard hun prestatieafspraken met de commissie van Vught voortzetten, maar daar mogen geen financiële consequenties aan gekoppeld zijn.
  • Hoe dan ook zijn wij geen voorstander van het benutten van de maximale experimenteertermijn in dit geval.

‘Sovjet-plannen’
In een analyse op ScienceGuide spreekt Elbert Dijkgraaf (SGP) over “Sovjet-plannen”. Hij vindt dat het profiel van het hoger onderwijs ingesnoerd wordt tot datgene wat Den Haag belangrijk vindt.

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs