U bent hier

Bevrijding van de beheersingsdruk in het onderwijs

Vlak voor de kerstvakantie berichtten wij over het breed gevoelde onbehagen in het onderwijs, een negatieve stemming die wordt geweten aan een systeemachtige benadering van onderwijs, die zich tot in de klas laat voelen. Het systeem komt neer op een beheersingsformat, dat niet klopt met het eigen werk van met name de leraren.

Zo is het gebeurd dat een basisschool voldoende scoorde met haar spellingsonderwijs, maar vond dat het niveau ‘goed’ moet zijn, waarna vervolgens een nieuwe methode is aangeschaft. Deze houdt in onder meer dat er vijf spellingslessen per week worden gegeven, terwijl de school voor die tijd dit aantal hield op twee à drie. Deze verandering stuitte bij een van de leraren tegen de borst. Meer aandacht voor spelling is ten koste gegaan van andere onderdelen van taalonderwijs, met name van het lezen van boeken uit de klassenbibliotheek. 

Het is een klein, maar o zo exemplarisch voorbeeld van wat er gaande is in het onderwijs. Het onbehagen hierover, zoals bij de leraar hierboven, moeten we serieus nemen, het gaat niet goed. We moeten beginnen met praten over wat we wel willen en verlangen en hopen. Precies dit kan een positieve keer zijn in het grote onbehagen dat wordt gevoeld.

Als een vereniging die haar wortels heeft in de vrijheid van onderwijs, begint Verus met praten. Hoe kunnen wij ons van controledruk bevrijden?

Drie gesprekspunten brengt Verus in:

  1. Wat gebeurt er en waarom? Over de achtergronden van het controleformatgebruik.
  2. Waarom hebben wij zelf dit format omarmd en ons eigen gemaakt? En dat niet sinds kortgeleden!
  3. Het is tijd voor iets anders. Begin met nieuwe ogen naar onderwijsvrijheid te kijken. Gebruik vrijheid als ruimte om dat te doen wat je als behoefte bij leerlingen ziet. 

Zoals aangekondigd zal Verus discussies organiseren. Tot aan de zomervakantie liggen er vier bijeenkomsten in het verschiet.

  • Verus kent vier zogenoemde ledencommissies. Deze zullen gezamenlijk bijeenkomen.
  • Verus nodigt bestuurders, schoolleiders en toezichthouders uit. Er zal in maart, april een bijeenkomst in het zuiden van het land plaatshebben en een tweede bijeenkomst in het midden van het land. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Dick den Bakker.
  • Ten slotte kijkt Verus met de bureau-adviseurs op de discussies terug.

Binnenkort zal verdere informatie over de eerste drie bijeenkomsten volgen.

Tijdens de gesprekken zal Verus zich laten bijstaan door Erik Borgman, die wij kennen als een origineel en geëngageerd denker. Hij is hoogleraar en verbonden aan Tilburg University. Ook Berend Kamphuis zal aan de discussies bijdragen. Hij is een ervaren schoolbestuurder in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs