U bent hier

Bestuurlijke aanwijzingsbevoegdheid Minister uitgebreid

De wet Goed onderwijs, goed bestuur is nog maar net in werking, en wordt alweer licht gewijzigd. Op initiatief van D66 wordt de bestuurlijke aanwijzingsbevoegdheid van de Minister uitgebreid. Ook in geval van tekortschietende onderwijskwaliteit krijgt de Minister de mogelijkheid om een bestuurlijke aanwijzing te geven.

Bestuurlijke aanwijzing
Op dit moment regelt de wet Goed onderwijs, goed bestuur enkel dat de Minister een bestuurlijke aanwijzing mag geven wanneer er sprake is van financieel wanbeleid, ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatig handelen en ernstige verwaarlozing van de zorg voor leerlingen, personeel of ouders.

Regeerakkoord
Deze aanpassing is in lijn met het regeerakkoord, dat stelt dat “(zeer) zwakke scholen sneller, binnen een jaar, het onderwijsproces op orde moeten hebben”. Als dit niet lukt, worden sancties opgelegd.

Onderwijskwaliteit
De Besturenraad juicht toe dat er zorgvuldig gekeken wordt naar onderwijskwaliteit. Wanneer deze om oneigenlijke redenen tekortschiet is het goed dat de Minister meer bevoegdheden krijgt. Wel wijzen wij erop, dat onderwijskwaliteit meer is dan de resultaten van rekenen en taal. Kwaliteit is ook vorming, en overdracht van waarden. Dat laat zich lastig meten in het kader van de wet Goed onderwijs, goed bestuur.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs