U bent hier

Bestuur in het voortgezet onderwijs? Check uw klokkenluidersregeling!

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs die zich willen aansluiten bij de onlangs opgerichte landelijke commissie Melden van een misstand, doen er goed aan hun klokkenluidersregeling te checken. Onlangs bracht de VO-raad namelijk een herziene voorbeeldklokkenluidersregeling uit. 

Melden van een misstand

De commissie, die openstaat voor het melden van een vermoeden van een misstand door ouders en leerlingen, is ondergebracht bij de stichting Onderwijsgeschillen. Deze commissie komt in beeld wanneer een ouder/leerling het niet eens is met het besluit van het bestuur of toezichthouder over de afhandeling van een interne melding.

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen zich aansluiten bij deze commissie door de herziene voorbeeldregeling vrijwel letterlijk over te nemen. De besturen die op dit moment hun klokkenluidersregeling hebben gebaseerd op de vorige klokkenluidersregeling van de VO-raad èn die zich willen aansluiten bij de landelijke commissie, worden geadviseerd hun regeling te wijzingen.

De aangepaste klokkenluidersregeling vindt u op de website van de VO-raad.

U dient de gewijzigde regeling ter instemming voor te leggen aan uw gmr.

Klokkenluidersregeling Verus

Zoals bekend heeft Verus zelf een modelregeling melden misstand 2016 opgesteld. Naar aanleiding van opmerkingen van leden wordt deze regeling aangepast. Daarbij wordt ook bezien welke gevolgen het wijzigen van de klokkenluidersregeling van VO-raad heeft.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vragen bij mr. Loulène Boersma

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs