U bent hier

Bestuur en toezichthouders - Informatie als basis voor gesprek, niet als controlesysteem

Tijdens het netwerk toezichthouders en bestuurders, dinsdag, presenteerde Prof. dr. ir. Rienk Goodijk de uitkomsten van zijn onderzoek naar strategisch partnerschap. Hij en governanceadviseur Carla Rhebergen blikten samen met de aanwezigen terug op de ontwikkeling van strategisch partnerschap door de jaren heen.

Governance vanuit hoofd én hart

Vaak wordt governance gezien als niets meer en minder dan op een ordentelijke manier helderheid verschaffen over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de schoolorganisatie. Verus kijkt anders: bestuur en toezicht moeten ook nadenken over vanuit welke waarden zij hun rol vervullen en hoe zij aan goed onderwijs kunnen bijdragen. 

Deze waarden zijn de basis voor de drie kanten van governance:

 1. De structuurkant - het handboek met instrumenten op orde
 2. De communicatiekant - duidelijkheid verschaffen over de taken, rollen en bevoegdheden van iedereen in de organisatie
 3. De sociale kant - houding en gedrag in overeenstemming met dat wat in de Toolkit of het Handboek is vastgelegd. 

Rhebergen lichtte expliciet deze driehoek uit: het is een (diagnose)model om te van tijd tot tijd te bepalen of er balans is. Of, wanneer er disbalans is, te bepalen wat er gewijzigd kan worden aan de structuur of de wijze van communiceren of aan de gedragskant. 

 

Voorwaarden voor strategisch partnerschap

Goodijk nam de deelnemers mee in de uitkomst van het onderzoek dat hij in opdracht van Verus deed: Strategisch partnerschap in de praktijk

De hoogleraar bracht in kaart welke eisen strategisch partnerschap stelt aan intern toezichthouder en bestuurder. Het onderzoek gaat ook in op de vraag of er sprake is van overvraging, hoe het strategisch partnerschap zich ontwikkeld en wat succesfactoren en mogelijke grenzen zijn.

Enkele belangrijke conclusies:

 • De formele overlegstructuur biedt te weinig ruimte voor het waarbij je als bestuur en intern toezicht soms heel dicht tegen elkaar aanleunt. Juist dat kan meerwaarde opleveren voor de onderwijsorganisatie en daarmee voor het onderwijs zelf.
 • Medezeggenschap wordt vaak nog te weinig benut
 • Ouders zijn nog steeds ‘lastig te mobiliseren’ 
 • Strategisch partnerschap stelt nieuwe eisen aan toezicht en bestuur. Maar dat dit niet hoeft te leiden tot overvraging, mits het intern toezicht duidelijke keuzes maakt

In debat

De aanwezige toezichthouders en bestuurders gingen tijdens de netwerkbijeenkomst met elkaar in debat.  

Een greep uit de opmerkingen die daarbij vielen:

 • Een goede informatievoorziening voor toezichthouders is noodzakelijk om het inhoudelijk gesprek met bestuurders aan te gaan, en niet als controlesysteem te fungeren. 
 • Ken het verhaal achter de gegevens!
 • Om dit strategisch partnerschap handen en voeten te geven moet er vertrouwen zijn en moet men elkaar waarderen op kwaliteit en waarden
 • Het is best moeilijk om strategisch partnerschap door te vertalen naar de haarvaten van de organisatie. 

Meer weten

De presentaties van deze bijeenkomst zijn beschikbaar. Hierin vindt u de uitkomst van het onderzoek. Binnenkort is ook een samenvatting van het onderzoeksrapport beschikbaar en voor de zeer geïnteresseerde lezers is vanzelfsprekend ook het gehele onderzoek vanaf begin januari van onze website te downloaden. 

De reacties van de aanwezigen op het onderzoek en de goede gesprekken waren enthousiast. 

"Wij bedanken jou en Verus voor de rijke bijeenkomst van hedenmiddag. We hebben goede gesprekken met collega toezichthouders/ bestuurders gehad en dat geeft je ook weer energie."
Mevrouw Janny Bunschoten en Ina de Jong, toezichthouders Rehoboth Urk

Ook als bestuur en toezichthouders in gesprek over dit onderwerp? Carla Rhebergen helpt u graag

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs