U bent hier

Besturenraad verlaagt contributie PO

Een deel van de belangenbehartiging, met name de cao-onderhandelingen, verschuift van de Besturenraad naar de PO-Raad. De Besturenraad blijft zich hard maken voor de specifieke belangen van het christelijk en bijzonder onderwijs. In lijn met deze ontwikkeling verlagen we de contributie voor het po. Alle po-leden ontvangen een brief over de voorgestelde contributieverlaging. De Ledenraad bespreekt deze op 6 oktober 2008. Daarna informeren wij u over de definitieve tarieven voor 2009.

Een deel van de belangenbehartiging, met name de cao-onderhandelingen, verschuift van de Besturenraad naar de PO-Raad. De Besturenraad blijft zich hard maken voor de specifieke belangen van het christelijk en bijzonder onderwijs. In lijn met deze ontwikkeling verlagen we de contributie voor het po. Alle po-leden ontvangen een brief over de voorgestelde contributieverlaging. De Ledenraad bespreekt deze op 6 oktober 2008. Daarna informeren wij u over de definitieve tarieven voor 2009.

De Besturenraad erkent als medeoprichter van zowel de VO-raad als de PO-Raad het belang van sectorale krachtenbundeling op het gebied van werkgeverschap, de bekostiging en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Daarnaast blijft de Besturenraad zich hard maken voor de vrijheid en autonomie van het christelijk en bijzonder onderwijs.

Als kennis-, netwerk- en platformorganisatie legt de Besturenraad de verbinding tussen, binnen en over alle onderwijssectoren. Ons unieke Diploma Christelijk Basisonderwijs garandeert christelijke onderwijsinstellingen docenten die op hoog niveau invulling geven aan het begrip levensbeschouwelijke identiteit.

Daarnaast kunnen onze leden ervan op aan dat wij politiek en maatschappelijk stem blijven geven aan de specifieke belangen van het christelijk en bijzonder onderwijs. Dit blijft zeker nodig. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de kleine christelijke scholen op het platteland en het op eigentijdse wijze vorm en inhoud geven aan de christelijke identiteit binnen steeds groter wordende samenwerkingsverbanden van verschillende denominaties. Deze thema's horen thuis bij de Besturenraad en niet bij de Sectororganisatie Primair Onderwijs (PO-Raad).

Tot slot profiteren leden van de Besturenraad van speciaal voor het onderwijs ontwikkelde producten en diensten. Meer informatie over het basispakket voor leden in het primair onderwijs vindt u in de bijlage bij de brief die u ontvangt.

Contact Hebt u nog vragen naar aanleiding van de brief die u ontvangt of wilt u een persoonlijke afspraak? Neem dan contact met ons op via 070 348 12 74 of ctuitel@besturenraad.nl.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs