U bent hier

Besturenraad in de bres voor eigen personeelsbeleid scholen

De vrijheid van christelijke onderwijsinstellingen om een eigen personeelbeleid te voeren, vormt voor de Besturenraad het hart van de vrijheid van onderwijs. We delen de zorg van ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob, die constateert dat er wordt "gemorreld aan de vrijheid van scholen om een eigen personeelsbeleid te voeren". Een mogelijke verdere inperking van die vrijheid is voor de Besturenraad onaanvaardbaar.

De vrijheid van christelijke onderwijsinstellingen om een eigen personeelbeleid te voeren, vormt voor de Besturenraad het hart van de vrijheid van onderwijs. We delen de zorg van ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob, die constateert dat er wordt "gemorreld aan de vrijheid van scholen om een eigen personeelsbeleid te voeren". Een mogelijke verdere inperking van die vrijheid is voor de Besturenraad onaanvaardbaar.

De discussie over het aanstellings- en toelatingsbeleid van christelijke onderwijsinstellingen spitst zich vaak toe op het thema homoseksualiteit. Voor de Besturenraad staat voorop dat scholen een veilig klimaat moeten scheppen voor alle leerlingen en personeelsleden, ongeacht hun seksuele geaardheid.

Dat laat onverlet dat scholen een personeels- en toelatingsbeleid moeten kunnen voeren dat in overeenstemming is met hun grondslag. Dat kan betekenen dat scholen geen docenten aanstellen die een homoseksuele relatie hebben. Die ruimte voor 'identiteitsrijk' personeelsbeleid mag er volgens ons zijn, mits scholen homoseksuele leerlingen en personeelsleden met begrip en respect bejegenen. Scholen dienen dan wel een consistent personeelsbeleid te voeren.

Anders dan de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) in haar recente Visienota (homo)seksualiteit, voelt de Besturenraad zich niet geroepen om een theologisch standpunt over homoseksualiteit in te nemen. Christelijke onderwijsinstellingen die bij de Besturenraad zijn aangesloten, hebben daarover uiteenlopende opvattingen en maken op grond daarvan ook verschillende keuzes in hun personeelsbeleid.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs