U bent hier

Besturenraad breekt lans voor profielschool godsdienst

Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil er niet aan, maar volgens ons is het heel goed mogelijk: scholen die zich profileren met veel aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing. Dat hebben we de staatssecretaris in een brief laten weten. Zij beroept zich volgens ons ten onrechte op het principe dat de overheid afstand houdt van de inhoud van godsdienst en levensbeschouwing.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil er niet aan, maar volgens ons is het heel goed mogelijk: scholen die zich profileren met veel aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing. Dat hebben we de staatssecretaris in een brief laten weten. Zij beroept zich volgens ons ten onrechte op het principe dat de overheid afstand houdt van de inhoud van godsdienst en levensbeschouwing.

Zowel bijzondere als openbare scholen moeten zich met aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst kunnen profileren, vinden wij. De overheid kan daarvoor heel goed de randvoorwaarden aangeven zonder inhoudelijk de vormgeving ervan te bepalen. Dat doet ze ook bij scholen die zich profileren met extra aandacht voor bijvoorbeeld sport of cultuur.

Zo hoeft de overheid ook bij profielscholen godsdienst en levensbeschouwing alleen deugdelijkheidseisen te stellen aan de profielvakken die zulke scholen aanbieden. Ook moet ze beoordelen of deze scholen met hun profiel bijdragen aan een 'verbindende schoolcultuur'. Met dat argument riep de Onderwijsraad in zijn advies 'De verbindende schoolcultuur' de overheid op om de ontwikkeling van zulke profielscholen te stimuleren.

Beide toetsen staan volgens ons niet op gespannen voet met het principe dat de overheid afstand houdt van de inhoud van godsdienst en levensbeschouwing. In een eerdere brief vroegen wij de staatssecretaris al haar afwijzende standpunt te heroverwegen. Op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs heeft zij haar reactie op onze brief naar de Kamer gestuurd.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs