U bent hier

Besturenraad: 'Boerkaverbod' voor scholen is overbodige regelgeving

Besturenraad: 'Boerkaverbod' voor scholen is overbodige regelgeving

De Besturenraad vindt een wettelijk verbod op gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs onnodig en principieel onjuist. De bewindslieden van OCW stelden zo'n verbod onlangs in het vooruitzicht. Wij vinden dat scholen heel goed zelf kunnen beslissen of ze gelaatsbedekkende kleding willen verbieden. Zij kunnen uit het oogpunt van communicatie en identificeerbaarheid eisen stellen aan de kleding van leerlingen en medewerkers. Een wettelijk verbod hebben zij daarvoor niet nodig.

Besturenraad: 'Boerkaverbod' voor scholen is overbodige regelgeving

De Besturenraad vindt een wettelijk verbod op gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs onnodig en principieel onjuist. De bewindslieden van OCW stelden zo'n verbod onlangs in het vooruitzicht. Wij vinden dat scholen heel goed zelf kunnen beslissen of ze gelaatsbedekkende kleding willen verbieden. Zij kunnen uit het oogpunt van communicatie en identificeerbaarheid eisen stellen aan de kleding van leerlingen en medewerkers. Een wettelijk verbod hebben zij daarvoor niet nodig.

De Besturenraad deelt de opvatting van de bewindslieden dat gelaatsbedekkende kleding om pedagogisch-didactische redenen onwenselijk is. De scholen die worden geconfronteerd met de zeer kleine groep leerlingen, medewerkers en ouders die kiezen voor gelaatsbedekkende kleding, moeten echter de vrijheid hebben om daar op eigen wijze mee om te gaan.

Wij vinden het verder onwenselijk om het verbod ook voor ouders te laten gelden. Het is voor scholen van groot belang de communicatie met ouders die zich door gelaatsbedekkende kleding mogelijk isoleren, in stand te houden. Een wettelijk verbod brengt het risico met zich mee dat deze ouders zich helemaal niet meer op school laten zien.

Bovendien vinden we het principieel onjuist dat de overheid kledingvoorschriften aan het onderwijs oplegt. Het is te vrezen dat een verbod op gelaatsbedekkende kleding de deur openzet naar toekomstige andere kledingvoorschriften van de kant van de overheid.

De Besturenraad maakt zich sterk tegen overbodige regelgeving waar scholen last van hebben. In april 2008 hebben we minister Plasterk het Boek der Overbodigheden aangeboden, met 722 pagina's aan regelgeving die scholen zelf als overbodig hebben bestempeld.

Wat wil Plasterk? Minister Plasterk heeft aangekondigd een boerkaverbod op te willen nemen in de wetgeving voor het funderend onderwijs. Het verbod gaat gelden op alle scholen in het po, vo en mbo. Het ho is vrij in de keuze om al dan niet een verbod in te voeren. Volgens het kabinet is het voor goed onderwijs van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar kunnen zien. Door het dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede communicatie onmogelijk, wat kwalitatief goed onderwijs in de weg staat. Naar schatting dragen in Nederland 100 tot 150 vrouwen een boerka. 

Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel openbare als bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex inclusief de buitenterreinen, gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en voor alle personen die zich bevinden in de school en op de terreinen van de school (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en alle personeel).

Het streven is erop gericht medio 2009 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het kabinet voorziet geen problemen met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en onderwijs (de vrijheid van inrichting). Verwezen wordt naar een uitspraak van de Commissie gelijke behandeling die een school, die op eigen initiatief een boerkaverbod voor het hele schoolterrein had ingevoerd, in het gelijk heeft gesteld.

MBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs