U bent hier

Besturenraad blij met bekostiging G/HVO

De overheid gaat leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen net als andere docenten betalen. Met de Besturenraad in een dragende en bindende rol hebben twintig samenwerkende organisaties daar jarenlang voor geijverd. Door de bekostiging van G/HVO krijgt het recht van ouders om voor hun kinderen op openbare scholen godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs te vragen, écht inhoud.

De overheid gaat leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen net als andere docenten betalen. Met de Besturenraad in een dragende en bindende rol hebben twintig samenwerkende organisaties daar jarenlang voor geijverd. Door de bekostiging van G/HVO krijgt het recht van ouders om voor hun kinderen op openbare scholen godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs te vragen, écht inhoud.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde donderdag 18 december 2008 voor een amendement op de Onderwijsbegroting 2009 van de leden J.J. van Dijk (CDA), Kraneveldt (PvdA) en Slob (ChristenUnie). Daarmee komt in 2009 5 miljoen euro beschikbaar om leraren G/HVO op dezelfde voet als andere docenten te betalen.

Net als andere leraren moeten leraren G/HVO voldoen aan de bekwaamheidseisen van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO). De samenwerkende organisaties werken hard aan de professionalisering van leraren, die nodig is om hen aan deze eisen te laten voldoen. Tegenover deze  investering van leraren komt nu een deugdelijke bekostiging te staan. Wij zijn blij dat hierdoor het voortbestaan van kwalitatief hoogwaardig G/HVO op openbare basisscholen is gewaarborgd.

Leraren die G/HVO verzorgen, ontvangen nu meestal een vrijwilligersvergoeding van de verschillende levensbeschouwelijke organisaties waaraan zij verbonden zijn. Die krijgen hiervoor soms subsidie van gemeentebesturen. Deze subsidies nemen echter uit bezuinigingsoverwegingen al jaren af.

Het belang van G/HVO In de wet is geregeld dat het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht voor hun kinderen lessen godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te vragen op openbare basisscholen. Deze facultatieve lessen onder schooltijd geven mede vorm aan het pluriforme karakter van het onderwijs en dragen bij aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Inzet van de Besturenraad De Besturenraad is projectvoerder van het project 'Scholing en organisatie G/HVO 2008'. De Besturenraad heeft zich van meet af aan in een dragende en bindende rol ingezet voor de professionalisering en rijksbekostiging van G/HVO op openbare basisscholen. Wij dragen van harte bij aan goed godsdienstonderwijs op álle scholen, ongeacht denominatie of onderwijsvorm.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs