U bent hier

Besluit overgangsrecht transitievergoeding gepubliceerd

Sinds de aankondiging dat er een overgangsregeling zou komen met betrekking tot de transitievergoeding is reikhalzend uitgekeken naar de definitieve uitwerking van de regeling. Maandag 11 mei is de tekst gepubliceerd in het Staatsblad. 

Transitievergoeding

In de Wet werk en zekerheid is opgenomen dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, is ontbonden of niet wordt verlengd. Tegelijkertijd kan een werkgever gebonden zijn aan andere afspraken die voor 1 juli 2015 zijn gemaakt over vergoedingen en voorzieningen waarop de werknemer recht heeft bij het einde van zijn dienstverband.

Onder ‘vergoedingen’ valt bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Onder ‘voorzieningen’ valt bijvoorbeeld een outplacementtraject of een wachtgeldregeling.

Om dubbele betalingen te voorkomen is in het Besluit overgangsrecht transitievergoeding geregeld wanneer een werknemer wel en geen aanspraak kan maken op de transitievergoeding. 
De overgangsregeling is alleen van toepassing als afspraken over vergoedingen en voorzieningen die betrekking hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt voor 1 juli 2015 en er na 1 juli 2015 een beroep op wordt gedaan.

Overgangsregeling

Uitgangspunt is dat een werknemer die aanspraak kan maken op vergoedingen of voorzieningen uit een lopende CAO of sociaal plan op basis van collectieve afspraken tussen werkgever- en werknemersverenigingen, geen recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor tijdelijk personeel. Als het gaat om vergoedingen of voorzieningen uit lopende CAO afspraken geldt dat de overgangsregeling loopt tot dat deze afspraken na 1 juli 2015 uitdrukkelijk worden verlengd, gewijzigd of komen te vervallen, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. Worden CAO afspraken stilzwijgend verlengd of hebben ze nawerking, dan blijft het overgangsrecht gelden (tot uiterlijk 1 juli 2016).

Wachtgeldregeling

Het overgangsrecht is nog wel van toepassing op arbeidsovereenkomsten die na deze datum eindigen als het verzoek om toestemming of ontbinding is ingediend voor 1 mei 2016. Voor het po geldt dat de CAO PO inclusief de bovenwettelijke wachtgeldregeling ook na 31 juli 2015 nog doorloopt nu het niet gelukt is om te komen tot een nieuwe CAO. Voor het po geldt dus dat werknemers aanspraak kunnen maken op vergoedingen of voorzieningen vanuit de CAO-PO, namelijk de bovenwettelijke wachtgeldregeling, en zij dus geen recht hebben op de transitievergoeding. Voor het vo is dit op dit moment nog niet helemaal duidelijk nu nog niet bekend is wat er met de CAO gaat gebeuren.

Individuele afspraken

Voor overige afspraken over vergoedingen of voorzieningen, bijvoorbeeld individuele afspraken tussen een werkgever en een werknemer, geldt dat de werknemer een keuze moet worden voorgelegd. De werknemer kan ofwel kiezen voor de transitievergoeding ofwel voor de overige lopende afspraken. Kiest de werknemer voor de transitievergoeding dan zal hij afstand moeten doen van zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit overige lopende afspraken. Aan dit deel van de overgangsregeling is geen einddatum gekoppeld. Wel komt het overgangsrecht te vervallen als de lopende afspraken worden verlengd, gewijzigd of komen te vervallen.

De volledige tekst van het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is te vinden in het Staatsblad nummer 172

Heeft u vragen of bovenstaande overgangsregeling of wilt u weten of in uw situatie een transitievergoeding verschuldigd is, neem dan contact op met de juridische helpdesk.

 

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs