U bent hier

Beslissing over fusietoets in Eerste Kamer uitgesteld

Het wetsvoorstel fusietoets is nog in behandeling in de Eerste Kamer, maar onze oproep aan de Senaat om het te verwerpen blijkt door diverse partijen opgepikt. De Eerste Kamer is kritisch over de fusietoets. Tijdens de schriftelijke behandeling die nu wordt gevoerd stelden CDA en vooral VVD stevige vragen. De kritische benadering leidt tot vertraging: het wetsvoorstel wordt niet voor het zomerreces behandeld. Wij houden hoop dat deze onnodige en vrijheidsbeperkende wet geen doorgang vindt.

Het wetsvoorstel fusietoets is nog in behandeling in de Eerste Kamer, maar onze oproep aan de Senaat om het te verwerpen blijkt door diverse partijen opgepikt. De Eerste Kamer is kritisch over de fusietoets. Tijdens de schriftelijke behandeling die nu wordt gevoerd stelden CDA en vooral VVD stevige vragen. De kritische benadering leidt tot vertraging: het wetsvoorstel wordt niet voor het zomerreces behandeld. Wij houden hoop dat deze onnodige en vrijheidsbeperkende wet geen doorgang vindt.

Schaalvergroting logische reactie
De Tweede Kamer besloot tot de fusietoets op basis van het ongefundeerd onbehagen over grote onderwijsinstellingen. Met het argument dat de regering verantwoordelijk is voor het huidige onderwijsstelsel, geeft het kabinet aan dat de keuzevrijheid zoveel mogelijk in stand moet blijven.

Vanuit de Eerste Kamer kwam de vraag waarom de regering de ene eis na de andere aan het onderwijs stelt. Schaalvergroting is dan toch een logische reactie? Ook de adviesrol van de gemeenten bij de fusie-effectrapportage wordt in twijfel getrokken.

Bestuurlijk monstrum
In de fusietoets worden onderwijsinstellingen verplicht om bij een voorgenomen fusie gemeentelijk advies in te winnen. Dit maakt de toets tot een bestuurlijk monstrum. Zo'n verplicht advies van B en W belast onderwijsinstellingen die na een zorgvuldige interne procedure tot fusie besluiten, met onnodige bureaucratie en politieke belangenstrijd.

Wij waarschuwen al tijdenlang dat het kabinetsvoorstel de autonomie van onderwijsinstellingen te veel aan banden legt. Onze contacten met leden van de Eerste Kamer hebben nu dus succes gehad. De eerder geuite wens om het wetsvoorstel voor de zomervakantie af te ronden wordt niet gehaald. De Eerste Kamer gaat na het zomerreces door met de schriftelijke behandeling.

 

  

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs