U bent hier

Bericht vanuit de Raad van Toezicht

Op 13 juli jl. informeerden wij u over het plotselinge vertrek van Loes Ypma, als bestuursvoorzitter van Verus. De Raad van Toezicht is direct daarna in gesprek gegaan met de directie en de Ondernermingsraad en was beschikbaar voor medewerkers om met hen in gesprek te gaan. Kort daarna brak de zomervakantie aan. Inmiddels heeft de Raad van Toezicht zich beraden op de ontstane situatie en is een aantal noodzakelijke stappen gezet. Graag informeren wij u hierover.

Al onmiddellijk na het vertrek van de bestuurder heeft de Raad van Toezicht de beide directieleden, Dick den Bakker en Walter Wassenaar, bereid heeft gevonden om tijdelijk leiding te geven aan de organisatie en de bestuurlijke taken waar te nemen. Met daarbij de afspraak dat zij de lopende zaken behandelen en geen besluiten zullen nemen waaruit structurele verplichtingen volgen of onomkeerbare zaken in gang gezet worden.

Direct na de vakantie hebben twee leden van de Raad van Toezicht individuele gesprekken gevoerd met een groot aantal, daartoe geselecteerde, medewerkers van Verus over hun visie op het waarborgen van de toekomstbestendigheid van de vereniging Verus. De medewerkers gaven hun zienswijzen op de koers, cultuur en inrichting van de organisatie. Op wat, volgens hen, moet blijven en wat zou moeten veranderen met het oog op de toekomst van Verus. De uitkomsten van deze gesprekken zijn, in een speciaal daartoe belegde vergadering, met de voltallige Raad van Toezicht gedeeld en meegenomen in de visie van de Raad van Toezicht op de stappen die op korte termijn gezet moeten worden.

Vervolgens zijn, in de afgelopen week, gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad van Verus en met de directie. De inzet van de Raad van Toezicht daarbij is om binnen afzienbare termijn over te gaan tot de aanstelling van een interim bestuurder. Formeel advies van de OR, hierover en over de te verlenen opdracht, wordt in de komende weken verwacht.

De Raad van Toezicht doet zijn best om zorgvuldig te werk te gaan, inhoudelijk de juiste stappen te nemen en een snelle, doch verantwoorde voortgang te realiseren. Wij zullen u op de hoogte houden van het vervolg.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs