U bent hier

Beperk het toezicht van de inspectie tot de deugdelijkheidseisen

De school bepaalt wat kwalitatief goed onderwijs is. De overheid bewaakt de minimale kwaliteit. Dat door de Onderwijsinspectie nog andere normen gehanteerd worden, is onwenselijk. Laat staan dat zij een oordeel ‘goed’ gaat uitspreken. Dat schrijven Verus en VKO aan de vaste Kamercommissie OCW over het initiatiefwetsvoorstel dat de controle van de Inspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen.

Binnenkort bespreekt de vaste Kamercommissie het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog. Verus en VKO zijn positief over dit voorstel. 

Vrijheid 

“Het wetsvoorstel bevestigt en beschermt de pedagogisch-didactische vrijheid die scholen in Nederland in gevolge artikel 23 Grondwet hebben”, schrijven wij. “Deze vrijheid wordt bedreigd door de ruimte die de Inspectie via haar toezichtkaders neemt bij het invullen van de in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) genoemde kwaliteitsaspecten. Deze aspecten hebben in theorie niet de normerende rol die de wettelijke deugdelijkheidseisen spelen. In de praktijk wordt dit echter door veel scholen wel zo ervaren. Het is daarom goed dat het wetsvoorstel de kwaliteitsaspecten uit de WOT schrapt.”

School bepaalt wat goed is

De school bepaalt wat kwalitatief goed onderwijs is, mede op basis van haar levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische uitgangspunten en in overleg met belanghebbenden. De Inspectie heeft de taak de deugdelijkheid van het onderwijs te bewaken, maar hanteert daarnaast nog andere normen die zich deels ook nog eens uitstrekken over het pedagogische en didactische terrein. 

Verus en VKO wijzen er in dit kader op dat het onwenselijk is dat de Inspectie op basis van door haar zelf opgestelde normen een oordeel ‘goed’ uitspreekt, zoals met Toezicht in transitie beoogd wordt

Stimulerende rol Inspectie

Dit alles neemt niet weg dat de Inspectie vanuit haar kennis en overzicht zeker een rol kan hebben in het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Zij kan dit doen in de stimulerende, niet-verplichtende en niet-beoordelende rol die het wetsvoorstel (“bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs”) helder onderscheid van de beoordelende rol. Scholen stellen adviserend werk van de Inspectie zeer op prijs. 

Één rapport is genoeg

Overigens regelt het wetsvoorstel dat de Inspectie gaat werken met twee toezichtskaders en twee rapporten, een met betrekking tot de beoordelende en een met betrekking tot de kwaliteitsbevorderende taak. Dat vinden Verus en VKO niet per se noodzakelijk.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs