U bent hier

Beloning toezichthouder moet sober en doelmatig zijn

Nul euro. Dat krijgt een groot deel van de toezichthouders in het onderwijs voor zijn werk. Tegelijkertijd verdient een aantal van hen boven de norm. Verus pleit voor soberheid, terughoudendheid en doelmatigheid bij de beloning van toezichthouders.

De beloningen van onderwijsbestuurders en interne toezichthouders zijn in 2014 meer in lijn komen te liggen met de door de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) vastgestelde criteria. Dat blijkt uit de deze week verschenen Monitor beloningscodes/cao’s over het jaar 2014 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Van nul euro tot boven de norm

Verus’ ALV uitte zich in november verontrust over de soms hoge vergoedingen die gelden voor leden van reden van toezicht in het onderwijs. Uit de jongste cijfers blijkt dat een groot deel van de toezichthouders in het po en vo onbezoldigd is. In de andere sectoren is het overgrote deel wel bezoldigd. 

In absolute aantallen heeft het po de meeste toezichthouders boven de norm: 37 (2,9%). Als percentage van het totaal aantal bezoldigde toezichthouders heeft het wo de meeste toezichthouders boven de norm (6,1%), op de voet gevolgd door het hbo (6,0%). In het mbo is de bezoldiging van één toezichthouder boven de norm, in het vo van geen enkele. 

Niet klakkeloos maximaal belonen

Verus roept raden van toezicht het door de VTOI als maximum aangegeven bedrag niet als uitgangspunt te nemen. De VTOI zelf stelt ook dat verhoging van het honorarium voor toezichthouders op basis van een inhoudelijke argumentatie moet plaatsvinden en altijd in relatie moet staan tot de feitelijke werkzaamheden van toezichthouders.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs