U bent hier

Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht per 2020

De inhoud van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is door minister Koolmees bekend gemaakt. Als het wetsvoorstel in zijn huidige vorm wordt aangenomen, staat werkgevers het nodige te wachten. Zo veranderen regels rond tijdelijke dienstverbanden en de transitievergoeding.

De Tweede Kamer zal zich de komende tijd buigen over het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, is er voor definitieve invoering van de WAB ook nog de goedkeuring van de Eerste Kamer nodig. De beoogde datum inwerkingtreding is 1 januari 2020.

Dit zijn de belangrijkste voorgestelde veranderingen voor arbeidscontracten, flexwerk en ontslag:

  • De maximale duur van een tijdelijk dienstverband wordt weer drie jaar (in plaats van twee jaar), net als vóór de Wet werk en zekerheid.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Oproepkrachten krijgen meer bescherming. Degenen met een nuluren- of min-maxcontract moeten jaarlijks een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomvang. En een oproepkracht is alleen verplicht te komen werken als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren oproept (bij Cao kan een kortere termijn worden gehanteerd). Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd.
  • De proeftijd mag vijf maanden duren als een werknemer direct een vast contract krijgt. Bij contracten van twee jaar of langer mag de proeftijd drie maanden duren.
  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Wilt u meer weten over deze wet en de achtergrond, lees dan het wetsvoorstel met de memorie van toelichting. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met de juridische helpdesk over deze, en andere arbeidsrechtelijke, zaken.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs