U bent hier

Bekostiging Leerplusarrangement op vestigingsniveau

De bekostiging van het Leerplusarrangement VO wordt bepaald op vestigingsniveau. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer laten weten. Aanvankelijk wees ze deze benadering af, omdat ze dacht dat het ongunstiger voor de scholen zou uitvallen. Na herberekening blijkt dat het voor een aantal scholen wel degelijk gunstiger is om op locatieniveau (ofwel subbrinnummer) te bekostigen. De regeling geldt vanaf 1 augustus 2008.

De bekostiging van het Leerplusarrangement VO wordt bepaald op vestigingsniveau. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer laten weten. Aanvankelijk wees ze deze benadering af, omdat ze dacht dat het ongunstiger voor de scholen zou uitvallen. Na herberekening blijkt dat het voor een aantal scholen wel degelijk gunstiger is om op locatieniveau (ofwel subbrinnummer) te bekostigen. De regeling geldt vanaf 1 augustus 2008.

De wijzigingen die eerder werden bekendgemaakt, zoals die over een gedifferentieerde drempel naar schoolsoort, blijven van kracht. De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Download

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs