U bent hier

Bekijk de ALV en lees het verslag terug

Net voor de zomervakantie vond onze ALV plaats. Al eerder gaven we een terugblik op deze Algemene Ledenvergadering van 2 juli. Via deze weg willen we ook het conceptverslag van de ALV verspreiden.

Het conceptverslag is hier te vinden.

Je kunt ook nog steeds onze ALV terugkijken. De vergadering werd opgesplitst in twee delen. Het formele deel bestond uit het behandelen van de actuele stand van zaken, de vaststelling van de jaarrekening 2020 en werd er ingestemd met de aanpassing van de omvang van de Raad van Toezicht (van 7 naar 5 leden). Eveneens werd de procedure besproken voor de vacatures in de RvT die per eind dit jaar ontstaan.

Het tweede deel van de ALV stond in het teken van de publicatie ‘De school als bouwplaats’ van prof. dr. Erik Borgman, die alle leden van Verus ook ontvangen hebben (digitaal en per post). Erik Borgman ging over dit thema in gesprek met Béjanne Hobert en Erik Abbink, 2 bestuurders en Verus-leden. Onder leiding van Jacomijn van der Kooij ontstond een bijzonder boeiend gesprek over de school als bouwplaats, over de vrijheid van én vrijheid voor onderwijs, wat dit vraagt van een ieder in het onderwijs – en zeker van bestuurders. En wat er nodig is om in deze vrijheid te stappen.

Terugkijken

Deel 1: regulier overleg ALV

Deel 2: thema-overleg ‘De school als bouwplaats’

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs