U bent hier

Beheert uw school een peuterspeelzaal? Dan geldt de Wet kinderopvang

Beheert uw school ook een peuterspeelzaal? Met ingang van 1 januari 2018 vallen peuterspeelzalen wettelijk onder de Wet kinderopvang. De (kwaliteits)eisen die gelden voor kinderopvang gaan dan ook gefaseerd gelden voor de peuterspeelzalen.

De Wet Kinderopvang* stelt zwaardere eisen aan de peuterspeelzalen, onder meer aan het personeel. En daardoor kan het wenselijk lijken samen te werken met een kindercentrum of het peuterspeelzaalwerk zelfs over te dragen. 

Eigen stichting niet verplicht

De wet zelf laat de organisatievorm echter vrij. Leden van Verus die een peuterspeelzaal beheren zijn door deze nieuwe wet dus niet verplicht hun peuterspeelzaal over te dragen aan een kindercentrum. Ook zijn ze niet verplicht een nieuwe stichting op te richten en hun peuterspeelzaal daarin onder te brengen. Het is belangrijk dat er vanuit de uiteenlopende behoeften van gezinnen diversiteit blijft bestaan in de mate waarin onderwijs en kinderopvang met elkaar samenwerken.

Wat gaat u doen?

Wilt u sparren over de bestaande of nieuwe samenwerking tussen uw school en kinderopvang? Neem dan contact op met Carla Rhebergen of Pieter Gerrits.

Als u meer wilt weten over de nieuwe wetgeving omtrent peuterspeelzalen en samenwerkingsconstructies, dan kunt u contact opnemen met Thérèse Penders.

*Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen, Staatsblad 2017, 252

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs