U bent hier

Begroting OCW: € 36.542.245.000

Dik 36,5 miljard euro staat er voor 2010 aan de uitgavenkant van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het meeste geld, bijna 9,5 miljard, gaat naar de ruim 1,6 miljoen leerlingen in het primair onderwijs (po). Uit de stukken bij de begroting blijkt overigens ook dat het leerlingenaantal in het po de komende jaren gaat dalen.

Dik 36,5 miljard euro staat er voor 2010 aan de uitgavenkant van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het meeste geld, bijna 9,5 miljard, gaat naar de ruim 1,6 miljoen leerlingen in het primair onderwijs (po). Uit de stukken bij de begroting blijkt overigens ook dat het leerlingenaantal in het po de komende jaren gaat dalen.

Volgens de zogeheten referentieraming daalt het aantal leerlingen in het po naar afgerond 1.575.00 miljoen in het schooljaar 2014/2015. De hogere onderwijssoorten daarentegen krijgen in die periode te maken met een stijging van het aantal leerlingen/studenten, met uitzondering van het mbo.

Het kabinet gaat bezuinigen op middelen voor de professionalisering van bestuur en management. De reden is dat inmiddels is gebleken dat de professionalisering van besturen een belangrijke stap heeft gezet. Voor kleine basisscholen blijft nog wel een professionaliseringsbudget bestaan.

Enkele punten uit de begroting van OCW zijn:

  • Extra investering in schakelklassen
  • Actieplan Leerkracht blijft onaangetast
  • Invoering educatieve minor
  • Verbetering Lerarenopleidingen
  • Investeringen in taal en rekenen
  • Invoering referentieniveaus
  • Wikiwijs
  • Verbetering aansluiting vmbo - mbo
  • Geen indexering studiefinanciering
  • Geen ov-kaart voor jonge mbo'ers

>>De begroting van OCW in vogelvlucht

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs