U bent hier

Begeleiding bij studiekeuze vermindert schooluitval

Het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv'ers) kan flink omlaag door leerlingen een goede begeleiding te geven bij het maken van een studiekeuze. Uit onderzoek van het instituut ROA van de Universiteit Maastricht blijkt namelijk dat een op de vijf leerlingen afhaakt vanwege een verkeerde keuze. Het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters is een speerpunt van het kabinet.

Het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv'ers) kan flink omlaag door leerlingen een goede begeleiding te geven bij het maken van een studiekeuze. Uit onderzoek van het instituut ROA van de Universiteit Maastricht blijkt namelijk dat een op de vijf leerlingen afhaakt vanwege een verkeerde keuze. Het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters is een speerpunt van het kabinet.

Leerlingen die zonder diploma het onderwijs de rug toekeren is al sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw erkend als een groot maatschappelijk vraagstuk. Er zijn de afgelopen jaren tal van initiatieven genomen om het tij te keren, maar het probleem is zeer hardnekkig.

Het huidige kabinet heeft zich tot doel gesteld om het aantal jaarlijkse vsv'ers in de periode tot 2015 te halveren van ongeveer 60.000 naar 30.000 leerlingen. Sinds de start van de campagne, gelanceerd door staatssecretaris Van Bijsterveldt, neemt het aantal af, maar het tempo is nu te laag om het gestelde doel te bereiken, denkt het ROA.

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van voortijdig schoolverlaten heeft het ROA voor het eerst een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder de jongeren die het aangaat. Onder het begrip vsv'er wordt verstaan een jongere onder de 23 jaar, die het onderwijs heeft verlaten zonder diploma op het niveau 2 van het mbo, of van havo en vwo (de zogeheten startkwalificatie). Een deel van de afhakers stapt over naar een andere opleiding, maar veel anderen gaan ongeschoold werk doen (al dan niet op uitzendbasis), of zitten zonder baan.

Van de jongeren die door het ROA zijn ondervraagd geeft 20% aan dat ze met hun opleiding zijn gestopt omdat de keuze voor studie of opleiding bij nader inzien niet aan hun verwachtingen voldeed. Juist deze oorzaak is door de overheid (i.c. het onderwijs) te beïnvloeden, omdat een deel van deze afhakers wel een andere opleiding wil volgen, maar niet goed in staat is om een goede keuze te maken. Begeleiding van deze categorie vsv'ers kan daarom succesvol zijn, stelt het ROA.

Veel moeilijker te beïnvloeden zijn de persoonlijke omstandigheden die leiden tot voortijdig schoolverlaten, die zijn van toepassing op bijna een kwart van de ondervraagde jongeren. De persoonlijke problemen zijn o.a. zwangerschap, gezondheid, verslaving en geldgebrek. Ongeveer 16% van de vsv'ers geeft aan liever te werken dan in de schoolbanken te zitten.   Het ROA wijst er op dat jongeren zonder startkwalificatie eerder de kans lopen om bij een economische crisis op straat te komen staan, dan jongeren die wel hun diploma's hebben gehaald.

MBO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs