U bent hier

Basisverzekeringspakket: let op of al uw activiteiten verzekerd zijn

Bijna 90% van de bij Verus aangesloten scholen en besturen maakt gebruik van het basispakket verzekeringen en profiteert daarmee van ruime dekkingen tegen een scherpe prijs. Vinden er niet-onderwijsgebonden activiteiten plaats? Bijvoorbeeld het verhuren van ruimtes of voor- en naschoolse opvang? Voorkom problemen en geef dit door!

Het basispakket verzekeringen bevat drie elementen:

  1. •    Aansprakelijkheidsverzekering
  2. •    Ongevallenverzekering
  3. •    Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders

Optimale dekking, scherpe premie

Verus gaat ieder jaar met verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden in gesprek om te komen tot een optimale dekking tegen een scherpe premie. Daarnaast wordt de inhoud van het pakket regelmatig aangepast op basis van input van onze leden.

Let op: verzekerde hoedanigheid

Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering willen wij u attenderen op de verzekerde hoedanigheid: de onderwijsinstelling. Concreet betekent dit dat u bij niet-standaard onderwijsgebonden activiteiten contact moet opnemen met Verus of verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden om te beoordelen of een aanvullende actie (melding of polis aanpassing) noodzakelijk is.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende activiteiten: 

  • Verhuur van schoolruimtes aan derden
  • Het (semi) commercieel uitnutten van een praktijkopleiding
  • Voor- en naschoolse kinderopvang

Vragen?

Neem bij twijfel altijd contact op met onze coördinator Ledenvoordeel, Lex Joosten of met onze verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden. Uw contactpersoon is Remco Visbeek, 072 71 13 400, info@verusverzekeringen.nl.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs