U bent hier

AVG-vraag: “Verwerken” van persoonsgegevens, wat valt daar onder?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) spreekt over het “verwerken” van persoonsgegevens? Maar wat valt hier eigenlijk allemaal onder? 

Bij de helpdesk krijgen wij veel privacy gerelateerde vragen binnen. Vaak krijgen wij bijvoorbeeld de vraag of bepaalde gegevens van leerlingen doorgegeven mogen worden aan derden, denk aan de politie, externe hulpverleners of de nieuwe partner van een van de ouders. 

Belangrijk is echter dat men zich realiseert dat de privacywetgeving niet enkel van toepassing is als gegevens van leerlingen of personeel worden doorgegeven aan andere instanties. De privacywetgeving is van toepassing op elke ‘verwerking’ van persoonsgegevens. En onder verwerking wordt veel meer verstaan dan enkel het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. 

In art. 4.2 van de AVG wordt de volgende definitie van “verwerken” gegeven:
“een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”

Alles wat je doet met persoonsgegevens

Alhoewel dit artikel een tal van voorbeelden noemt, is deze lijst zeker niet limitatief. Kort gezegd komt het er dus op neer dat alles wat je kan doen met persoonsgegevens onder het begrip ‘verwerken’ valt. Het maakt daarbij niet uit of de handeling handmatig of automatisch wordt verricht.

Bovenstaande brengt met zich mee dat als u bijvoorbeeld bepaalde informatie van een ouder ontvangt over de gezinssituatie en deze wilt opslaan in het leerlingdossier, er ook sprake is van een ‘verwerking’ van persoonsgegevens. 

U kunt de gekregen informatie dus niet zomaar aan het leerlingdossier toevoegen, maar zult altijd eerst moeten onderzoeken of er wel een grondslag vanuit de AVG gebruikt kan worden om de persoonsgegevens op te slaan. Is de verkregen informatie bijvoorbeeld van belang om goed onderwijs aan de leerling te kunnen bieden? 

Met welk doel?

Ook mogen er enkel gegevens worden verzameld met een bepaald gerechtvaardigd doel. Bij elke gegevensverwerking zal dus vastgesteld moeten worden of het verwerken van de persoonsgegevens nodig is om het doel te bereiken. 

In volgende artikelen gaan wij nader in op de verschillende grondslagen die de AVG kent en bespreken we aan welke basisbeginselen elke verwerking dient te voldoen.

Een vraag over de AVG? Onze juridische helpdesk zet de veelgestelde vragen staat op een rij

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs