U bent hier

AVG: Geen verwerkersovereenkomst tussen de Vereniging Verus en haar leden

De leden van Verus zijn in relatie met de Vereniging Verus aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Maar in die relatie is Verus als vereniging eveneens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Nu er in de relatie van de Vereniging Verus met haar afzonderlijke leden sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken is het niet noodzakelijk, en zelfs niet mogelijk, om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

De Vereniging Verus bepaalt bij de uitvoering van haar activiteiten, in het kader van het betekenisvol invulling geven aan het lidmaatschap voor haar leden, doel en middelen met betrekking tot de verwerking van de aan Verus ter hand gestelde persoonsgegevens.

Nu er in de relatie van de Vereniging Verus met haar afzonderlijke leden sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken is het niet noodzakelijk, en zelfs niet mogelijk, om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Een verwerkersovereenkomst wordt namelijk uitsluitend tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker afgesloten.

Vanzelfsprekend moeten zowel de Vereniging Verus als de leden van Verus in hun onderlinge relatie, ook al is er geen verwerkersovereenkomst, voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de AVG.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs