U bent hier

AVG-benchmarkrapport van Lumen Group wijst uit: nog veel te winnen op privacy-vlak bij scholen

Het belang van privacy en gegevensbeveiliging in het onderwijs is groot. De belangen van kwetsbare, jonge betrokkenen die het betreft, maar ook medewerkers, kunnen ernstig beschadigd worden als er door scholen, al dan niet onbedoeld, onzorgvuldig met hun persoonsgegevens worden omgegaan. Ook ligt daardoor reputatieschade en het risico op financiële consequenties op de loer.

Daarom heeft Lumen Group, marktleider in de functie van Functionaris Gegevensbescherming in het onderwijs, in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de invoering en naleving van de AVG in de onderwijssector. 

De belangrijkste conclusie in dit ‘AVG-benchmarkrapport’ is dat de meeste scholen voor PO en VO, en de samenwerkingsverbanden weliswaar goed op weg zijn, maar nog behoorlijke stappen moeten zetten om volledig aan de AVG te voldoen.

Verplichte onderdelen die zelden afdoende zijn opgepakt:

  • verwerkingsregisters onvolledig en niet geactualiseerd
  • verwerkersovereenkomsten met alle externe partijen die gegevens verwerken in opdracht van school
  • een procedure voor het afhandelen van inzageverzoeken
  • geoperationaliseerde bewaartermijnen
  • autorisatiebeleid voor toegang tot de persoonsgegevens voor álle systemen (alleen voor het leerlingvolgsysteem is onvoldoende)
  • privacybeleid wat ook de medewerkers betreft

Lumen Group stelt het AVG-benchmarkrapport gratis beschikbaar, zodat het kan dienen als handvat om richting te geven aan de AVG-implementatie en het (bij)sturen van beleidsvorming en uitvoering. Hiertoe zijn in het rapport ook ‘best en poor practices’ opgenomen.

Klik hier om het benchmarkrapport gratis te downloaden

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de Helpdesk van Verus of de Lumen Group.

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs