U bent hier

Autoriteit Persoonsgegevens controleert steekproefsgewijs privacywetgeving

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleerde bij  91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars of ze de verplichte functionaris gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld. Uit deze controle bleek dat twee ziekenhuizen nog geen FG hebben aangemeld bij de AP. Ze krijgen daar alsnog vier weken de tijd voor. Wat kan het onderwijs van deze controle leren?

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd.

Lessen voor het onderwijs:

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Onderdeel hiervan is dat sommige organisaties, zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars, een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen die binnen de organisatie toezicht houdt op naleving van de AVG. Ook schoolbesturen zijn verplicht een FG aan te wijzen. Twee ziekenhuizen hadden dat op 16 augustus nog niet gedaan. Zij krijgen vier weken de tijd om alsnog een FG aan te stellen. Doen zij dit niet, dan kan een sanctie volgen.

Het moet voor iedereen die dat wil, makkelijk zijn om contact op te nemen met de FG zonder dat daar iemand tussen zit. Uit de controle bleek dat de contactgegevens van de FG bij 17 ziekenhuizen en twee zorgverzekeraars niet op hun website stonden.

Het is verplicht een direct telefoonnummer of e-mailadres te vermelden waarmee de FG te bereiken is. De naam van de FG is niet noodzakelijk. Van de organisaties die wel contactgegevens op hun website vermelden, vond de AP bij drie ziekenhuizen en een zorgverzekeraar geen direct e-mailadres of doorkiesnummer. De AP heeft de organisaties verzocht om dit te verbeteren.

De FG’s vervullen binnen organisaties een belangrijke functie om de persoonsgegevens van mensen te beschermen en om de privacywetgeving na te leven. De FG kan vanuit een onafhankelijke positie adviseren over hoe de privacywetgeving moet worden toegepast in zijn organisatie. Hij is de interne privacytoezichthouder. De FG is een belangrijk aanspreekpunt voor de AP.

Vragen over de AVG? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs