U bent hier

Anti-pestbeleid: bijna alle schoolleiders vinden dat er top-down voor hen beslist wordt

Bijna alle schoolleiders merken dat de overheid zich te veel met zaken bemoeit die op school zelf geregeld kunnen worden, zoals pest- of toetsbeleid. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Intussen worden er wel nieuwe wettelijke verplichtingen vastgelegd in het kader van het anti-pestbeleid.

Schijnvrijheid 

Uit een ledenpeiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders blijkt dat ruim 90% van de leidinggevenden vinden dat de politiek zich te veel bemoeit met zaken die bottom-up geregeld kunnen worden op school. 

“Er is schijnvrijheid om écht zelf zaken te kunnen regelen en er worden veel proefballonnetjes opgelaten, zoals gym-uren, muzieklessen, pestprotocol, toetsen en conciërges. Nu weer is excellentie de trend”, schrijf de AVS. 

Overbodig en inbreuk op autonomie

Wat staatssecretaris Dekker betrof, waren scholen verplicht geworden specifieke antipestprogramma’s te gebruiken. Daartegen klonk luid protest, onder meer van Verus. De Onderwijsraad noemde Dekkers plan niet alleen overbodig, het was ook een inbreuk op de autonomie van scholen. Ook de PO-Raad en VO-raad kwamen in verzet. Scholen moeten de vrijheid houden om een eigen effectief programma, aanpak of interventie te kiezen, vinden zij.

Zorgplicht 

De sectorraden kwamen in september met een plan van aanpak sociale veiligheid. “De verplichte antipestprogramma’s komen daarmee te vervallen”, schrijft de PO-Raad op zijn site. Maar ook dit plan van aanpak heeft een nieuwe verplichting in zich: “Wettelijk wordt vastgelegd dat scholen zorgplicht hebben als het gaat om sociale veiligheid, zij moeten monitoren of dit effect heeft en dat ze een aandachtsfunctionaris pesten moeten aanstellen.”

De Onderwijsraad oordeelde eerder dat de verplichting zorg te dragen voor sociale veiligheid al wettelijk is geregeld, zij het impliciet. 

Noem het een verplicht antipestprogramma of zorgplicht sociale veiligheid… de schoolleiders ervaren dat er teveel top-down voor hen beslist wordt.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs