U bent hier

Amsterdamse wethouder: ‘Diversiteit zorgt voor kwaliteit’

Na een jaar van grote veranderingen in het Amsterdams onderwijs, werd op 8 september het maandelijks terugkerende Stadsgesprek in De Balie gewijd aan de staat van het Amsterdams onderwijs. Opvallende thema’s waren de stelling dat diversiteit zorgt voor kwaliteit, en het feit dat hoogopgeleide ouders kennelijk ‘zwarte’ scholen mijden omdat hier te weinig zou worden gedaan aan brede vorming. 

Lorianne van Gelder, journaliste bij Het Parool, sprak met wethouder van onderwijs Simone Kukenheim (D66), ouders, docenten, directeuren en bestuurders. Verus was erbij en doet verslag van twee speerpunten op deze avond.

'Laat leraren zelf nadenken'

Kukenheim blikte terug op een jaar wethouderschap, een jaar waarin er een nieuw toelatingsbeleid voor basis- en middelbare scholen kwam en waarin leraren- en scholenbeurzen werden toegekend.  ''Ik ben geen onderwijskundige. Het is beter dat leraren zelf nadenken over de vormgeving van het onderwijs. Als je de wereld wilt veranderen, kun je beter voor de klas gaan staan'', zei zij.

Niet politiek bestuurders, maar leraren en schoolleiders zijn de belangrijkste personen om te komen tot kwalitatief goed onderwijs, aldus Kukenheim. Volgens haar is er niet één juiste manier van onderwijs geven. Juist de diversiteit zorgt voor kwaliteit. Immers, kinderen en ouders verschillen ook. De wethouder riep leraren en directeuren op om het onderwijs dat nodig is op hun school, vorm te geven.

Amsterdamse lerarenbeurs

Daartoe stelde zij de Amsterdamse lerarenbeurs in. Leraren kunnen deze aanvragen om te investeren in hun eigen ontwikkeling. Ook scholen kiezen met deze beurs zelf waar ze tijd en aandacht aan willen geven. Kukenheim benadrukte dat het bij deze beurs niet gaat om wat de politiek onder goed onderwijs verstaat, maar om de professionele autonomie van leraren. Het hoeft bijvoorbeeld niet om een versterking van de kernvakken te gaan, zoals in de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam het geval was. Ook brede vormingsaspecten en de ontwikkeling van vernieuwende onderwijsvormen worden gestimuleerd. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen aangevraagd om moeilijke thema’s in de klas bespreekbaar te maken.

Toelatingsbeleid

In de panelgesprekken die op het interview volgden was het stedelijk toelatingsbeleid verreweg het onderwerp dat het meeste reacties opriep. Sinds dit jaar is de toelating op een basisschool niet meer afhankelijk van postcodes, maar van de afstand tussen huis en basisschool. Hoewel de avond begon met een oproep om na te denken over het feit dat 70% van de kinderen van blanke, hoogopgeleide ouders en 30% van de kinderen van allochtone ouders naar het vwo gaat, werd vooral gesproken over deze eerste groep kinderen. De ouders van deze groep hebben soms grote moeite om een passende school in de buurt te vinden voor hun kind.

‘Niet passend’

De uitspraak van een moeder uit de Vogelwijk in Amsterdam Noord dat er goede scholen in haar buurt zijn, maar niet  passend voor haar dochter, riep protest op. ''Hoort u uzelf praten?'', vroeg een directrice van een van de ASKO-scholen. Ook Alex Bakker, panellid en directeur van de Kinderboom, een AMOS-school, schrok van de toon van dit gedeelte van het debat. ''Ik heb er een vervelend gevoel aan overgehouden, het gesprek werd veel te elitair ingezet. Ouders kunnen voor hun eigen kind tussen de goede buurtscholen geen school vinden die bij hun kind past. Het ging enkel over witte, hoogopgeleide ouders en het belang van goed onderwijs en goede keuzes voor allochtone ouders kwam niet ter sprake.''

Brede vorming

Bakker ziet ze elke dag gaan: de hoogopgeleide ouders fietsen langs zijn school in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord naar een ‘wittere’ school. Hoewel Bakker op zijn school bezig is om de behoefte van deze ouders aan meer aandacht voor brede vorming vorm te geven, mag het niet baten. De directeur deed een oproep aan de wethouder om hier samen over na te denken zodat scholen echt een afspiegeling van de buurt kunnen vormen.

Architect in Frankrijk

Opvallend was dat het belang van brede vorming deze avond vooral in het teken stond van de hoogopgeleide ouders die hier om vragen, terwijl deze vorming voor alle kinderen van belang is. Eigenlijk verwoordde Ymre, een basisschoolleerling met een duidelijke toekomstdroom dit het duidelijkst. Hij wil architect worden in Frankrijk. Uit zijn verhaal sprak de demotiverende werking van het enkel benadrukken van de kernvakken. Pas toen hij op zijn wensen en dromen werd aangesproken, vond hij zijn plek in het onderwijs. 

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs