U bent hier

Allochtoon talent onvoldoende benut

Het hoger onderwijs doet te weinig om de instroom en het studiesucces van allochtone studenten te bevorderen. Slechts 7 procent van de wetenschappelijke opleidingen en 17 procent van de hoger beroepsonderwijs opleidingen beschikt over een gericht beleid. Dit blijkt uit een recent rapport van de Onderwijsinspectie naar de maatregelen in het hoger onderwijs om de deelname van allochtone jongeren te bevorderen.

Het hoger onderwijs doet te weinig om de instroom en het studiesucces van allochtone studenten te bevorderen. Slechts 7 procent van de wetenschappelijke opleidingen en 17 procent van de hoger beroepsonderwijs opleidingen beschikt over een gericht beleid. Dit blijkt uit een recent rapport van de Onderwijsinspectie naar de maatregelen in het hoger onderwijs om de deelname van allochtone jongeren te bevorderen.

Veel opleidingen kennen algemene maatregelen ter bevordering van het studiesucces, maar er zijn weinig activiteiten gericht op allochtone studenten. De inspectie is van mening dat het hoger onderwijs zich daarnaast meer moet inzetten voor gerichte voorlichting en werving van allochtone studenten.

Het Nederlandse hoger onderwijs vormt geen afspiegeling van de groep potentiële studenten. Uit cijfers blijkt dat ruim de helft van de autochtone jongeren hoger onderwijs volgt, terwijl ongeveer een derde deel van de Turkse en Marokkaanse jongeren aan het hoger onderwijs deelneemt. De positie van allochtone studenten in het hoger onderwijs heeft al jarenlang de maatschappelijke en politieke aandacht. Dat er onder allochtonen nog veel onbenut talent is en dat de hele samenleving erbij gebaat is als deze talenten worden aangesproken, staat onder meer in het laatste beleidsprogramma van het kabinet.

De deelnamecijfers van vooral Turkse, Marokkaanse en Surinaamse studenten zijn de afgelopen tien jaar wel sterk gestegen. Veel allochtone studenten hebben een achterstand, bijvoorbeeld omdat zij de eerste zijn in hun familie die beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs. Zij vallen daardoor vaker uit, met name in het hbo.

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs