U bent hier

Al meer dan 1500 leraren scharen zich achter brandbrief voor meer tijd en ruimte

Tijd en ruimte. Dát hebben leraren nodig, schrijven 22 van hen in een brandbrief waar sinds zaterdag al ruim 1500 collega’s zich achter schaarden. Verus belde één van de auteurs: wiskundedocent Frans van Haandel. Tijd is niet per se geld, zegt hij. 

De brief is in het kader van Onderwijs2032 geschreven vanuit primair- en voortgezet onderwijs, maar de geschetste situatie geldt evenzeer voor het middelbaar beroepsonderwijs, zegt Van Haandel. Terwijl de politiek en Onderwijscoöperatie zich over Onderwijs2032 buigen, willen de mannen en vrouwen voor de klas dat de randvoorwaarden op orde gemaakt worden. 

“Grote ambities in abstracte termen zonder oog voor de noodzakelijke randvoorwaarden hebben in het verleden al genoeg tot grote problemen geleid”, schrijven ze. “Het heeft geen zin om te filosoferen over abstracties als ‘onderwijs dat leerlingen beter begeleidt in hun ontwikkeling tot volwassenen die vaardig, aardig en waardig zijn’ als de randvoorwaarden niet op orde zijn."

Tijd en autonomie willen jullie. Maar tijd is geld.

“Ja en nee. Heel concreet willen we meer ruimte voor lesvoorbereiding door per fulltime baan 20% minder lessen te moeten geven zodat we met het aantal lessen per week op het Europese gemiddelde komen, zoals de aangenomen motie van Paul van Meenen bepaalt. 

Je kunt dat direct vertalen met: leraren worden 20% duurder. En dat geld is er niet, dat snap ik. Maar het punt is dat niet het hele onderwijs 20% duurder wordt. Zet je namelijk de onderwijsuitgaven van 35 miljard naast de lerarensalarissen van 20 miljard, dan zie je een gat van 15 miljard. De politiek zou eens moeten onderzoeken waar de onderwijsgelden aan worden besteed. Vele miljarden kunnen worden bespaard en dan geïnvesteerd in de leraren. Het gat tussen onderwijsuitgaven en lerarensalarissen is sinds het invoeren van de lumpsum fors gegroeid”

Volgens Van Meenen kunnen sommige leerlingen ook wel met wat minder uren les toe.

“Dat klopt. Als school word je in plaats van op kwaliteit, afgerekend op de 1000-urennorm. Als een school een goed resultaat weet te halen met 800 uur les, moet ze niet op de vingers getikt worden, maar een compliment krijgen. Overigens kunnen leerlingen in andere Europese landen ook toe met minder contacttijd.

Minder contacturen is één manier om 20% minder lessen te financieren, naast het uitzoeken van dat gat tussen de onderwijsuitgaven en lerarensalarissen. En wellicht moet er ook geld bij. Het is én, én, én.”

En die ruimte, de collectieve autonomie, wie gaat die voor jullie vormgeven? 

“Er moet een lerarenraad komen. De Onderwijscoöperatie heeft als slogan van, voor en door de leraar, maar dat is niet meer dan een slogan. Af en toe mag er een excuusleraar aanschuiven, bij de coöperatie of in Den Haag, maar we mogen nooit meebeslissen. De lerarenraad moet werkelijk voor en door leraren zijn.”

Als leraren nu al te weinig tijd hebben hun lessen normaal te kunnen voorbereiden, wie gaat zich dan aanmelden voor zo’n lerarenraad? 

“Deze slag kunnen we dus beter maken als docenten meer tijd hebben. Dán vinden ze de motivatie om te doen wat deze groep van 22 leraren nu doet. En de miljoenen die in de Onderwijscoöperatie zitten, kun je ook steken in de structuur van de lerarenraad. 

Tegelijkertijd vind ik dat je systeemfouten, zoals het aantal uren contacttijd, niet op één hoop moet gooien met praktische problemen. Laten we nadenken over de oplossingen.”

De brandbrief van de 22 leraren staat online. Wie wil, kan een adhesieverklaring insturen. Alle bijdragen worden aangeboden aan de staatssecretaris in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Los van Onderwijs2032 gaat de groep ook in gesprek met de politiek. Het doel is het onderwijs effectief te verbeteren.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs