U bent hier

Akte van benoeming = arbeidsovereenkomst

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Voor het openbaar onderwijs heeft dit behoorlijk wat gevolgen gehad, maar is er binnen het bijzonder onderwijs ook nog iets gewijzigd?

Ja, ook in het bijzonder onderwijs treedt er een kleine wijziging op. In de Wnra-onderwijs is namelijk opgenomen dat de artikelen die betrekking hebben op de ‘akte van benoeming’ komen te vervallen. De reden voor deze wijziging is het gelijktrekken van de terminologie in de onderwijswetten met die uit het Burgerlijk Wetboek. Het moment van de normalisering is aangegrepen om de term “(akte van) benoeming” te vervangen door:‘(schriftelijke) arbeidsovereenkomst’.

Benoeming

Dit betekent dat vanaf januari 2020 niet meer wordt gewerkt met de term ‘(akte van) benoeming’, maar dat voortaan de term ‘arbeidsovereenkomst’ gehanteerd dient te worden.

Ook wordt in de onderwijswetgeving nu niet meer voorgeschreven welke informatie op de akte van benoeming (nu arbeidsovereenkomst) moet worden vermeld, maar kan gekeken worden naar wat daarover in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd.

Arbeidsovereenkomst

Het is niet nodig om aan huidige medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst uit te reiken. Vastgelegd is dat bestaande aktes van benoeming van rechtswege worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Voor nieuwe medewerkers geldt uiteraard wel dat zij niet meer een akte van benoeming behoren te krijgen, maar een arbeidsovereenkomst. 

Inhoudelijk heeft de wijziging van de terminologie voor de werknemers geen gevolgen.

Mocht u naar aanleiding dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Juridische Helpdesk van Verus via helpdesk@verus.nl of telefonisch via 0348 74 44 60 (van ma t/m vr van 9.00-15.00 uur).

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs