U bent hier

Adviezen over Curriculum.nu naar Tweede Kamer

Verus en de andere profielorganisaties stuurden een brief naar de Tweede Kamer over Curriculum.nu. In de brief staan vijf adviezen.

In de voorstellen van Curriculum.nu is de kern beschreven van wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ‘wat’, de inhoud, en niet om het ‘hoe’, de didactiek. Alleen de kern is beschreven, zodat lerarenteams meer eigen keuzes in de leerstof kunnen maken.

In de brief geven Verus, VOS/ABB, VBS, VGS en LVGS vijf adviezen aan de Tweede Kamer:

  1. Waardeer voor behoud van draagvlak het zorgvuldige proces en de actieve rol van het veld.
  2. Geef duidelijkheid aan schoolbesturen over wat wel en niet verplicht is.
  3. Beschouw de voorstellen in samenhang, ook om het draagvlak te behouden.
  4. Geef tijd, ruimte en middelen voor curriculumherziening.
  5. Voorkom overladenheid en realiseer keuzeruimte.

Lees de brief hier

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs