U bent hier

Actie voor meer conciërges heeft gedeeltelijk succes

De landelijke actie voor meer conciërges in het basisonderwijs heeft gedeeltelijk succes gehad. Staatssecretaris Dijksma heeft bekendgemaakt structureel budget vrij te maken voor het aanstellen van nog eens 800 conciërges. Eerder beloofde ze al om geld uit te trekken voor 1700 conciërges. In totaal stelt Dijksma 30 miljoen euro beschikbaar.

De landelijke actie voor meer conciërges in het basisonderwijs heeft gedeeltelijk succes gehad. Staatssecretaris Dijksma heeft bekendgemaakt structureel budget vrij te maken voor het aanstellen van nog eens 800 conciërges. Eerder beloofde ze al om geld uit te trekken voor 1700 conciërges. In totaal stelt Dijksma 30 miljoen euro beschikbaar.

De actie onder het motto 'Help de school verzuipt' beoogt echter veel meer conciërges. De initiatiefnemers (vakbonden, AVS en CNVS) vinden dat op alle 7000 basisscholen in Nederland een door het rijk betaalde onderwijsondersteuner (conciërge of administratieve kracht) moet worden aangesteld. Met die maatregel is naar schatting jaarlijks 150 miljoen euro gemoeid, en staatssecretaris Dijksma heeft al eerder laten weten dat ze daarvoor op haar begroting geen ruimte heeft, hoewel ze doordrongen is van de grote betekenis van conciërges voor de schoolorganisatie.

Ook de tweehonderdduizend handtekeningen die de actievoerders verzameld hebben, kunnen de bewindsvrouw niet op andere gedachten brengen. Ze was wel gevoelig voor een pleidooi van de Partij van de Arbeid, tijdens de algemene beschouwingen over de Miljoenennota, om in ieder geval 800 extra conciërges aan te stellen. De scholen die in aanmerking komen voor een conciërge hebben daarover inmiddels van de staatssecretaris een brief ontvangen.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs