U bent hier

Actie voor meer conciërges

Ruim 180.000 handtekeningen zijn 9 september 2008 overhandigd aan de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer om het pleidooi te ondersteunen voor meer conciërges en administratieve krachten op de basisscholen. Dit in verband met de actie 'Help de school verzuipt'. Staatssecretaris Dijksma heeft al laten weten geen extra geld beschikbaar te hebben.

Ruim 180.000 handtekeningen zijn 9 september 2008 overhandigd aan de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer om het pleidooi te ondersteunen voor meer conciërges en administratieve krachten op de basisscholen. Dit in verband met de actie 'Help de school verzuipt'. Staatssecretaris Dijksma heeft al laten weten geen extra geld beschikbaar te hebben.

De actie is een initiatief van de onderwijsvakorganisaties ABVAKABO FNV, AOb, AVS, CMHF, CNV Onderwijs en CNVS. De handtekeningen zijn afkomstig van directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteuners en ouders. Met deze handtekeningen zetten zij hun eis 'extra ondersteuning in de school' kracht bij.

In het voorjaar is er door het ministerie van OCW twintig miljoen vrijgemaakt om op 1750 scholen een conciërge of administratieve kracht te benoemen. Die regeling is bedoeld om bij te dragen aan de werkdrukverlichting van schoolleiders en leerkrachten. De belangstelling is echter zo groot dat de staatssecretaris honderden aanvragen (nog) niet heeft kunnen honoreren. Het gaat hierbij om een tijdelijke subsidieregeling die in 2012 omgezet zou moeten worden in een structurele voorziening.

De actievoerders vinden dat iedere school recht heeft op (extra) ondersteuning. Om op alle ruim 7000 basisscholen in Nederland een ondersteunende kracht te kunnen aanstellen is structureel 150 miljoen extra budget nodig. Dijksma heeft gezegd dat de onderwijsbegroting daarvoor geen ruimte biedt. >>www.helpdeschoolverzuipt.nl

Breder verband De PO-Raad vindt de actie voor meer ondersteuners in het basisonderwijs sympathiek, maar wil het onderwerp in het bredere verband van facilitering aan de orde stellen. Naar de mening van de PO-Raad zijn de middelen voor administratie, bestuur en beheer (zgn. ABB-middelen) niet voldoende. Ook de vergoedingen voor de materiële bekostiging (MI) schieten al jaren tekort. Rapporten van het ministerie zelf tonen dat onomstotelijk aan, aldus de PO-Raad.

De raad gaat voor de behandeling van de Onderwijsbegroting de leden van de Tweede Kamer benaderen met een onderbouwd verhaal over de ontoereikende bekostiging. Ervaringen van schoolleiders komen daarbij goed van pas. De PO-raad doet dan ook de oproep om schrijnende voorbeelden van stijgende kosten te melden bij g.vanmidden@poraad.nl.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs