U bent hier

Achtstegroepers op pelgrimage

Dertien van de achttien basisscholen van CBO Noardwest Fryslân gaan met hun groep acht ‘pelgrimeren’. De leerlingen van de Prins Johan Friso school uit Harlingen beten dinsdag het spits af. “Het was zo stil. Heel rustig, heel vredig.”

CBO Noardwest Fryslân vindt de pelgrimage mooi aansluiten bij waar haar christelijk basisonderwijs voor staat: ontwikkeling van jonge mensen is meer dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden, maar heeft juist ook te maken met socialisatie en persoonsvorming.

De scholieren beginnen in de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie: het begin van de Friese pelgrimsroute Jabikspaad naar Santiago de Compostela. Vanuit daar wandelden ze zo’n 7,5 kilometer met open ogen, neus en oren. De leerlingen van Piet de With gingen dinsdag in groepjes van drie of vier op pad onder begeleiding van een ervaren pelgrim.

“We leven in een hectische tijd waarin tot jezelf komen, toekomen aan goede gespreken niet vanzelf gaan”, ervaart groep 8-leraar De With. “Zo’n pelgrimstocht lopen is een rustige manier om in kleine groepjes te praten over wat je tegenkomt in je leven.”

Ontspannen sfeer

De groepjes zijn klein, dus iedereen komt aan bod. En niet de leraar loopt mee, maar een onbekende begeleider. “Ik blijf toch de meester”, zegt De With “Met een vreemde maak je de wandeling anders.” Sommige kinderen die in een grote groep ondersneeuwen, bleken een open boek. Een meisje uit Syrië bijvoorbeeld, begon in zo’n ontspannen sfeer van alles te vertellen.

Leren luisteren

Het blijft school natuurlijk. Dus wat léren kinderen van een pelgrimage onder schooltijd? “Ze leren een gesprek aangaan, luisteren naar een ander, nadenken over dingen. En ze zijn er even lekker uit na de hectiek van alle toetsen. Het voelt als een verademing.”

De kinderen droegen een steentje mee. Dat konden ze aan het einde van de wandeling achterlaten met een persoonlijk geschreven tekst. Dit symbolisch een ‘last’ van de schouders afleggen is ook een ritueel van de pelgrim onderweg naar Santiago de Compostela. De kinderen schreven vooral op wat zij belangrijk vinden: liefde, vriendelijk zijn voor elkaar, zorgen voor een ander of eerlijk zijn.

De dertien scholen van CBO Noardwest Fryslân sturen hun achtstegroepers goed voorbereid op pad. 4e jaars studenten PABO van Stenden/NHL maakten een lessenpakket dat in de klas is behandeld. De leerlingen spraken over wat pelgrimage inhoudt, waarom mensen dat doen en wat de rol van geloof daarin is. De With: “Ze waren ook wel onder de indruk van Santiago de Compostella, zo ver lopen en zoveel mensen die dat doen, dat vonden de kinderen best bijzonder.”

Wat De With vooral bijbleef is hoe rustig alles verliep. “Het is vaak druk in een klas en er moet ook veel gebeuren. Maar tijdens de wandeling en ook aan het eind, toen we een kaars rond lieten gaan, kon iedereen rustig uitspreken en luisteren. Het was heel vredig. Dat wekt zo’n tocht toch op.”

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs