U bent hier

Aanvullende maatregelen bij heropening basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Het (speciaal) basisonderwijs is deze week weer opgestart. Deze heropening ging vergezeld door aanvullende maatregelen. Deze aanvullingen zijn opgenomen in een extra uitwerking van het servicedocument met coronamaatregelen voor het funderend onderwijs.

In de uitwerking staan alle mogelijke maatregelen beschreven om het onderwijs op verantwoorde manier te heropenen. De maatregelen zijn opgedeeld in drie categorieën: wettelijk verplichte maatregelen, noodzakelijke maatregelen en dringende adviezen.

De maatregelen hebben als doel de risico’s voor iedereen zo klein en beheersbaar mogelijk te maken, de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en de contacten en reisbewegingen te beperken. Daarnaast staan er ook handvatten voor een praktische invulling en uitvoerbaarheid hiervan in het document.

Het servicedocument is hier te downloaden.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs