U bent hier

Aanvraag 'experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs' kan nog

Scholen kunnen nog tot 1 augustus inschrijven op het Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Deze regeling maakt het mogelijk dat een reguliere en speciale school gezamenlijk één onderwijsplek vormen voor leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte. 

Leerlingen zitten in dezelfde klas en spelen op hetzelfde schoolplein. Dat is de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Met een samengestelde voorziening van regulier en speciaal kunnen scholen kinderen een onderwijsplek bieden, zo dicht mogelijk bij huis, waarbij ze integraal tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het 'Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs' maakt het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren.

Het komt er op neer dat leerlingen van de deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden tijdens het experiment hun BRIN-nummers. Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om die samenwerking te zoeken. Het experiment wordt begeleid door het steunpunt passend onderwijs, in samenwerking met het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ).

Vanuit de ervaringen van de deelnemende scholen wordt ondertussen gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Scholen kunnen nog tot 1 augustus 2020 een aanvraag indienen voor het experiment.  Minister Slob heeft hiervoor een beleidsregel opgesteld.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs