U bent hier

Aantal kamervragen over onderwijs stijgt explosief

Sinds de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer, na de verkiezingen van november 2006, is het aantal schriftelijke vragen over onderwijszaken explosief toegenomen. In 2006 bedroeg het aantal vragen waarin de bewindslieden van OCW opheldering werd gevraagd 137, vorig jaar waren dat er 326, een stijging van ongeveer 130 procent.

Sinds de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer, na de verkiezingen van november 2006, is het aantal schriftelijke vragen over onderwijszaken explosief toegenomen. In 2006 bedroeg het aantal vragen waarin de bewindslieden van OCW opheldering werd gevraagd 137, vorig jaar waren dat er 326, een stijging van ongeveer 130 procent.

Dit blijkt uit een korte analyse die het ministerie van OCW heeft gemaakt van de schriftelijke kamervragen uit 2007 ten opzichte van die uit 2006. Wat de kosten zijn van het beantwoorden van de kamervragen staat niet in de analyse. Het ministerie van Landbouw heeft eerder becijferd dat de kosten ongeveer 2000 euro per beantwoorde vraag zijn.

De meest in het oog springende bevindingen in de analyse zijn volgens OCW:

  • Het aantal schriftelijke kamervragen is flink toegenomen: van 137 naar 326.
  • De stijging wordt vooral veroorzaakt door SP en PVV. Het aantal kamervragen van de PvdA daalt; dat van CU en CDA stijgt daarentegen.
  • In 2007 kwam 61% van de kamervragen voor rekening van de minister; in 2006 kwam 71% van de kamervragen voor rekening van de minister.
  • In 2007 kwam 55% van de kamervragen voor rekening van de DGPV. In 2006 was dit 44%.
  • Binnen de kolom van de DGPV is het aantal kamervragen toegenomen van 60 naar 178: een toename van 297%! Binnen de kolom is bij VO en PO het aantal kamervragen met respectievelijk 300% en 250% toegenomen ten opzichte van 2006.
  • In 2007 zijn in de maand oktober de meeste kamervragen gesteld aan OCW. Sindsdien is de lijn dalend.
  • De meest voorkomende onderwerpen in 2007 zijn homobeleid, buitenschoolse opvang / kinderopvang en veiligheid op school. Dit zijn andere onderwerpen dan in 2006.

Download

WO | HBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs