U bent hier

Aanscherping afspraken over sponsoring

De bestaande afspraken over de sponsoring van activiteiten in het onderwijs worden aangescherpt. De schoolleiding kan niet meer op eigen houtje een sponsorcontract afsluiten, maar moet een voornemen daartoe voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Dat is vastgelegd in een convenant van OCW met partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven.

De bestaande afspraken over de sponsoring van activiteiten in het onderwijs worden aangescherpt. De schoolleiding kan niet meer op eigen houtje een sponsorcontract afsluiten, maar moet een voornemen daartoe voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Dat is vastgelegd in een convenant van OCW met partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven.

Met dit Convenant Sponsoring binden bedrijven en scholen in het primair en voortgezet onderwijs zich aan heldere gedragsregels bij het afsluiten van sponsorcontracten. Daar waren al eerder afspraken over gemaakt, maar na kritiek vanuit onder andere de Tweede Kamer over (mogelijke) invloed van de sponsor op het reilen en zeilen van een school zijn er extra waarborgen ingevoerd voor behoud van de onafhankelijkheid van de school.

Belangrijkste nieuwe afspraak is een grotere betrokkenheid van ouders, leraren en leerlingen via de medezeggenschapsraad bij de beslissing om een sponsorcontract af te sluiten. De Inspectie van het Onderwijs zal scherp toezien op de naleving van de wetgeving op dit punt. Ook spraken de partijen af dat zij zullen bevorderen dat nieuwe sponsorcontracten een gezonde levensstijl van leerlingen mogelijk en aantrekkelijk moeten maken.

In het convenant is vastgeleged dat sponsoring door bedrijven geschiedt vanuit een maatschappelijke betrokkenheid bij scholen. Deze samenwerking mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Bovendien mogen de kernactiviteiten van scholen niet afhankelijk worden van sponsoring.

Ondertekenaars De ondertekenaars van het Convenant Sponsoring zijn: het ministerie van OCW, VNO-NCW, MKB Nederland, Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), de Consumentenbond, Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs (LOBO), Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders (NKO), Ouders&Coo, Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS), PO-Raad, VO-raad, Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs en de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).

Download

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs