U bent hier

Aandachtspunten bij acquisitiefraude. Laat u niet misleiden!

Meer dan eens regent het bij Verus klachten over organisaties die medewerkers van scholen en schoolbesturen via de telefoon op zeer dubieuze wijze aan hun diensten proberen te verbinden.

Bijna altijd wordt door zo’n organisatie de schijn gewekt dat de school of het schoolbestuur al eerder zaken met haar heeft gedaan. U hoeft alleen maar even een formulier terug te sturen om de bestaande afspraken te bestendigen of juist om de bestaande overeenkomst te beëindigen (als u aangeeft geen prijs te stellen op de diensten). 
Achteraf blijkt u altijd een overeenkomst te zijn aangegaan die u niet hebt gewenst. Het kan ons allemaal overkomen!

Sluwe organisaties

Vaak zijn deze organisaties sluw genoeg om de gemoeide bedragen zo voor het voetlicht te brengen dat het lijkt of u slechts eenmalig of voor een jaar een bedrag betaalt terwijl het in werkelijkheid om langjarige contracten gaat voor veel hogere bedragen dan u is voorgehouden. Dat ontdekken doet u pas op het moment dat u een factuur van - vaak – duizenden euro’s ontvangt. 

Betaal niet!

U kunt dan volgens de regels van de organisatie niet meer van de overeenkomst af en de eerste factuur wordt al snel gevolgd door aanmaningen en brieven van incassobureaus. 

Duizenden euro’s voor een dienstverlening waar u niet op zit te wachten, als er al sprake is van enige vorm van effectieve dienstverlening. 

Mocht bovenstaande u bekend voorkomen, dan is allereerst het advies om de factuur niet te betalen. Er zijn een aantal aandachtspunten aan de hand waarvan u kunt bepalen of er al dan niet daadwerkelijk een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen:   

1. Bevoegdheid betrokken medewerker

Als eerste is van belang of de overeenkomst is aangegaan door een bevoegd persoon binnen uw organisatie. Als de overeenkomst is aangegaan door een onbevoegd persoon en de betrokken organisatie er ook niet op had mogen vertrouwen dat de persoon bevoegd was om de overeenkomst aan te gaan, kan richting deze organisatie aangeven worden dat er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen nu de medewerker die akkoord gegeven heeft, hiertoe niet bevoegd was.

Uit rechtspraak blijkt dat van een telefonische verkoper mag worden verlangd dat hij controleert of degene met wie hij zaken probeert te doen bevoegd is om dit soort opdrachten te geven . De rechter is van mening dat raadpleging van het handelsregister onmiddellijk die duidelijkheid kan verschaffen en er dus geen reden is om niet van deze eenvoudige en voor de hand liggende mogelijkheid gebruik te maken. De gevolgen van het nalaten dienen dan ook voor rekening van de verkopende partij te komen. 

Dit is slechts anders indien de wederpartij er op heeft mogen vertrouwen dat de persoon bevoegd was om de overeenkomst aan te gaan. Soms is door de betrokken medewerker zelf verklaard dat hij of zij bevoegd is. Nog los van de vraag of dit voldoende grond is voor het aannemen van gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van de wederpartij, is de verklaring van de betrokken medewerker doorgaans gebaseerd op onvolledige dan wel onjuiste informatie. De betrokken medewerker is in de praktijk bijvoorbeeld bevoegd tot een paar honderd euro maar de rekening blijkt later vele malen hoger te zijn. De medewerker was simpelweg niet op de hoogte van de daadwerkelijke omvang van de overeenkomst! De onbevoegdheid van de medewerker kan alsnog worden tegengeworpen. 

2. Misleiding

Mocht blijken dat de betrokken medewerker toch voluit bevoegd was om de overeenkomst aan te gaan, dan is het nog mogelijk dat de overeenkomst ‘vernietigbaar’ is. Bijvoorbeeld in het geval de overeenkomst niet correct tot stand is gekomen omdat de verkoper een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. Er kan dan een beroep worden gedaan op dwaling als sprake is van een van de volgende situaties:

  • de wederpartij heeft bepaalde relevantie informatie niet verstrekt 
  • de wederpartij heeft onjuiste informatie verstrekt 
  • beide partijen handelden onder een onjuiste voorstelling van zaken. 

Naast dwaling kunt u ook een beroep doen op bedrog. Van bedrog is sprake als de betreffende organisatie u overhaalt tot het aangaan van een overeenkomst door opzettelijke onjuiste mededelingen te doen of opzettelijk bepaalde essentiële informatie achter te houden. 

Of sprake is van een van bovenstaande zaken zal per geval verschillen. Met inachtneming van bovenstaande kunt u hopelijk al een goede inschatting maken.  

U hebt een onderzoekplicht

Let u er ten slotte nog op dat er ook van u als school(bestuur) wat verwacht wordt in de vorm van een onderzoekplicht. Dit betekent dat een bepaalde oplettendheid bij het aangaan van dit soort overeenkomsten van u wordt verwacht. 

Vragen?

Concluderend: niet tot betaling overgaan en eerst de zaak in kaart brengen. Hebt u hulp nodig schroomt u dan niet om ons te benaderen. Wij zijn bekend met dit soort zaken. 

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs