U bent hier

Aan continurooster hangt fors prijskaartje

Decennialang leek het traditionele schoolrooster met een lange middagpauze en een vrije woensdagmiddag in beton gegoten. Maar het continurooster is onmiskenbaar in opmars in het basisonderwijs. Ouders willen dit. Maar het is een dure optie.

DUO Onderwijsonderzoek bracht eind vorig jaar met behulp van een enquête onder directeuren van basisscholen de situatie in kaart. Ongeveer de helft van de scholen hanteert het traditionele schooltijdenmodel, in het schooljaar 2011 – 2012 was dat nog 77%. 
De verwachting is dat de groei doorzet omdat een aantal scholen heeft aangekondigd het nieuwe schooltijdenmodel in te voeren. De middagpauze van een of anderhalf uur maakt plaats voor een onderbreking van maximaal een half uur; de kinderen zijn navenant ’s middags eerder vrij. 

De wens van veel ouders

Sinds augustus 2016 hebben tien van de twaalf scholen van de Stichting Fedra in Noord-Holland een continurooster. Bij drie scholen gaat het om een rooster met een vrije woensdagmiddag, de overige zeven hanteren een vijf-gelijke-dagenmodel. Met de nieuwe schooltijden wordt tegemoetgekomen aan een wens van veel ouders, zegt John Keunen, voorzitter van het college van bestuur. 

“Ruim tien jaar geleden openden we een school in een nieuwe wijk waar we meteen een continurooster hebben ingevoerd. We hebben voortdurend gepeild wat ouders daarvan vonden en de overgrote meerderheid bleek tevreden. Drie jaar geleden zijn we de discussie gestart op de andere scholen. Een grote groep ouders was voor invoering van een van de twee modellen van continurooster.”

Wat gaf de doorslag, de mening van de ouders of het personeel? 
“Op een paar scholen was er weerstand onder het personeel. Uiteindelijk zijn die scholen toch meegegaan in de wens van een grote groep ouders. Dat is verstandig, want je moet geen melk blijven verkopen als de klant om karnemelk vraagt.”

Want de klant is koning? 
“Dat is wat simpel verwoord, maar ouders zijn serieuze partners, hun wensen kun je niet negeren. We hebben in overleg met de GMR besloten de ervaringen met het continurooster tussentijds goed te monitoren en na een periode van drie jaar te evalueren.” 

Uit onderzoek van CNV Onderwijs is gebleken dat veel leerkrachten moeite hebben met een continurooster omdat ze in hun middagpauze toezicht moeten houden. Is dat ook bij Fedra? 
“Voor de opvang van de leerlingen hebben we externe krachten ingehuurd. We voldoen aan de werktijden- en rustregeling. Van de ouders vragen we een vrijwillige bijdrage (50 euro per jaar, red.) en de helft betaalt die daadwerkelijk. Ongeveer 70.000 euro halen we uit de lopende budgetten en de reserves. In financiële zin is die oplossing voor ons dus een dure optie. Daar maken we ons zorgen over, kunnen we dat volhouden? We hebben wel de stille hoop dat de komende jaren een groeiend aantal ouders de vrijwillige bijdrage voldoet.”

CNV Onderwijs heeft becijferd dat landelijk een extra budget nodig is van bijna 250 miljoen euro.
“We hebben het over een maatschappelijke ontwikkeling, die ook nog eens door de overheid gestimuleerd wordt. Dan zou het niet meer dan logisch zijn dat de overheid de middelen beschikbaar stelt. Maar er liggen meer financiële wensen op tafel, zie bijvoorbeeld PO in actie. Dus het is de vraag of het er van komt.” 

Wat zijn de ervaringen met het continurooster tot nu toe?
“De signalen van de directeuren zijn positief, de indruk is dat de tijd effectiever wordt benut. Voor leerkrachten is het prettiger werken omdat er een groter cluster aan uren is na de lesuren. Wel misten leerkrachten het gezamenlijk lunchmoment. Wij hebben geen negatieve geluiden gehoord rond de spanningsboog bij leerlingen. In het begin moesten kleutergroepen echter wel wennen aan het nieuwe dagritme ”

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs