U bent hier

200 meldingen bij ons Meldpunt WWZ

Ruim een maand na de start van ons Meldpunt WWZ staat de teller op bijna 200 meldingen. Wij zien hetzelfde beeld als dat wat het Meldpunt Geen invaller van CNV Schoolleiders geeft: scholen doen hun uiterste best oplossingen te vinden, maar de WWZ verhoogt de werkdruk en verlaagt de onderwijskwaliteit. De PO-Raad houdt een onderzoek onder haar leden naar de gevolgen van de WWZ. 

Een greep uit de meldingen van deze week:

  • Geen invalkracht beschikbaar, waardoor kinderen verdeeld moesten worden over drie andere groepen. In het totaal ondervinden 4 groepen er last van, zowel de kinderen als de leerkrachten.
  • We hebben geanticipeerd op de WWZ door het benoemen van eigen (vaste) poolmedewerkers voor tijdelijk werk binnen onze stichting en toch lopen ook wij tegen problemen aan. Met name in de kortdurende vervangingen is moeilijk te voorzien omdat beschikbare leerkrachten liever wachten op een langdurende vervanging. Gevolg: verhoging werkdruk bij directeuren en leerkrachten en soms - helaas - leerlingen naar huis. Hou mijn hart vast voor de lange termijn gevolgen!!
  • De invalproblematiek is vergroot. Invallers die nog geen benoeming in de invalpool hebben, komen niet voor een korte ziekteperiode vervangen. De invallers die wel in de pool zitten, zijn niet toereikend voor de school. De werkdruk van collega's en mij, schoolleider, verhoogt: langer doorlopen met ziekte, verdelen leerlingen, schoolleider voor de groep. Het is voor de kinderen niet goed en wenselijk dat er geen invallers zijn!

Onderzoek PO-Raad

De PO-Raad stuurt zijn leden een vragenlijst over de gevolgen van de WWZ en zal de uitkomsten daarvan voorleggen aan het kabinet en de Tweede Kamer om het debat te beïnvloeden. 

Meldpunt CNV Schoolleiders

CNV Schoolleiders opende in juni het Meldpunt Geen invaller en kreeg daarop tot nu toe 388 meldingen binnen. Vorige week presenteerde de vakbond de voorlopige resultaten:

  • Bij 90% van de meldingen wordt voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd worden;
  • Bij 47% van de meldingen wordt een IB-er, RT-er of directielid ingezet voor lesgebonden taken en blijft eigen werk liggen
  • Bij 31% van de meldingen worden leerlingen verdeeld over andere groepen

Evenals Verus, merkt CNV Schoolleiders op dat de meldingen uit het hele land komen en de overgrote meerderheid van de melders invallers in vaste dienst heeft of is aangesloten bij een invalpool/transfercentrum. Scholen zijn, kortom, voorbereid op de WWZ maar dat voorkomt niet dat zij met een enorm invallersprobleem zitten. 

Verus spreekt ministeries

Verus blijft in gesprek met OCW en SZW om de noodzaak van een uitzondering voor het onderwijs van de WWZ onder de aandacht te brengen. Aan (inval)leraren, schooldirecteuren, bestuurders en ouders de vraag om vooral te blijven melden!

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs