U bent hier

Wie is er nu tegen doelmatigheid, niemand toch?

Deze week zou de Tweede kamer spreken over het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs. Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat de minister van onderwijs graag wat meer grip wil hebben op het bestedingspatroon van scholen. Scholen moeten hun geld doelmatig en rechtmatig besteden. En als ze dat niet doen kan er gekort worden op de bekostiging.  Het klinkt allemaal heel onschuldig. Wie kan daar nu tegen zijn? Maar het voorstel roept ook vragen op. Wat is eigenlijk doelmatig onderwijs? Een logisch antwoord zou zijn: onderwijs dat het doel van de school dient. Maar als dat doel nu eens afwijkt van wat gemeengoed is? Bijvoorbeeld omdat de school een compleet nieuw onderwijsconcept heeft bedacht waar de nodige vraagtekens bij worden gezet. Is dat onderwijs ondoelmatig? Of pas als de onderwijsresultaten tegenvallen. En wanneer vallen die tegen?

Voor Verus was het voorstel reden om heel kritisch te reageren. We vonden en vinden dat de minister te veel op de stoel van het schoolbestuur kan gaan zitten. Vooral omdat er nergens wordt gedefinieerd wat doelmatig onderwijs inhoudt. Dat kan ook niet, schrijft hij, ‘dat kun je vooraf niet specifiek inkaderen’. Daarmee wordt er wel een heel merkwaardige deugdelijkheidseis aan het onderwijs toegevoegd, namelijk één die niet objectiveerbaar, niet meetbaar en niet proportioneel is. Terwijl deze criteria voor de regering wel redenen waren om een andere beoogde nieuwe deugdelijkheidseis uit hetzelfde wetsvoorstel te schrappen.

Inmiddels loopt er ook onderzoek naar doelmatigheid in het onderwijs. Beetje rare volgorde. Eerst een wetsvoorstel indienen waarbij scholen niet weten waar ze aan toe zijn en vervolgens onderzoek laten doen. Omgekeerd ligt meer voor de hand, als het dan toch echt nodig is. Dan kunnen scholen zich er tenminste op voorbereiden.

Deze week vroeg de Kamer om uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel. Zou van uitstel afstel kunnen komen?

Nieuwe reactie inzenden

Wout Neutel

verenigingsadviseur / adviseur public affairs
0348 74 44 20