U bent hier

Verzet tegen groeiende invloed bedrijven op onderwijs en wetenschap

Twee koppen in de NRC van afgelopen maandag: ‘Grotere rol  bedrijven in vmbo’  en ‘Brandbrief tegen invloed bedrijfsleven op wetenschap’. Berichten die kort volgen op de aankondiging door staatssecretaris Dekker om bij de maatschappelijke discussie over het onderwijscurriculum in het funderend onderwijs een prominente plaats aan het bedrijfsleven te bieden.

Deze opeenvolging van berichten zijn geen toeval. Na een stevige lobby van VNO-NCW omarmde een tijdje terug de gehele onderwijssector, nota bene inclusief het primair onderwijs, het zogenaamde techniekpact. Het invoeren van verplichtingen ten aanzien van techniek staat naast het afschaffen van verplichte maatschappelijke stages. Dat zijn duidelijke, politieke keuzen. Dekker profileert zich met een typisch liberale, op de belangen van ondernemers gerichte agenda, die opmerkelijk genoeg volop omarmt wordt door zijn PvdA-collega Bussemaker. Samen bouwen ze voort aan de instrumentalisering van onderwijs en wetenschap voor de behoeften van werkgevers in de marktsector.

Natuurlijk is het van belang om een goede relatie te leggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zeker naarmate je meer aan het eind zit van de onderwijskolom. Maar voor mijn gevoel begint het een beetje door te schieten. De 69 winnaars van de Spinozaprijs passeren nu de VSNU met een scherp tegengeluid in de genoemde brandbrief. Een voorbeeld dat wat mij betreft navolging verdient vanuit de andere onderwijssectoren.

Reacties

Door Wim Peeters op 18 dec 2014 | 14:55

Ik ben het helemaal eens met deze woorden. We moeten als vmbo de werkelijkheid, met daarbij het bedrijfsleven, niet uit het oog verliezen maar we zijn voorbereidend op het mbo, niet voorbereidend op het bedrijfsleven.

Gelukkig hebben we als scholen zelf genoeg mogelijkheden om invulling te geven aan óns onderwijs. Onderwijs waar wij als opleiders én opvoeders achter kunnen staan. Onderwijs waarbij we de kinderen niet opleiden voor beroepen, maar onderwijs dat zich richt op de toekomst van een kind.

Door Peter van Duijv... op 18 dec 2014 | 15:47

Na het advies van de commissie Wagner (1986) en het advies van de Commissie Rauwenhoff (1990) is het versnipperde beroepsonderwijs (leerlingwezen, KMBO, MBO) grondig gereorganiseerd en zijn uiteindelijk begin jaren negentig de huidige ROC's ontstaan. De genoemde adviezen leidde tot de invoering van het duale stelsel. De adviezen maakten toen al onderscheid tussen voorbereidend beroepsonderwijs, blijvend onder verantwoordelijkheid van de school en kwalificerend beroepsonderwijs met ook een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven. Kort gezegd zou ik dit proces eerst analyseren en evalueren, alvorens al te gemakkelijk het duale stelsel ook in het vmbo in te voeren. Een zeer complicerende factor is dat vmbo is ondergebracht in brede scholengemeenschappen. De dynamiek in de ROC's is van geheel andere orde dan die in brede scholengemeenschappen. Dit leidt tot allerlei bestuurlijke ingewikkelde kwesties nog afgezien van de onderwijskundige en organisatorische problemen. Niet aan beginnen!

Nieuwe reactie inzenden