U bent hier

Onderwijs2032; geregisseerd afzinken

Ik doe niet mee in het koor van cynici, negativisten en sceptici over het eindrapport van het platform Onderwijs2032. Wat mij betreft is het een weloverwogen en nuttig document en kan het beschouwd worden als een terechte oproep aan scholen en in het bijzonder aan leraren om werk te maken van curriculumvernieuwing. Wat mij betreft mag dat langs de inhoudelijke lijnen die de commissie schetst (aangevuld met het ‘vergeten’ belang van godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming).

Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik wel wat sceptisch ben geworden over het door de overheid geregisseerde vervolg op dit rapport. Na de ontijdige benoeming van een nieuwe nationale regisseur (‘voorzitter Ontwerpteam2032’), de opstand vanuit lerarengeledingen en de interventies van de Tweede Kamer, is er onlangs blijmoedig door de staatssecretaris een ‘verdiepingsfase Onderwijs2032’ afgekondigd. Er gaan nu twee groepen, gevuld met wat je moeilijk anders kunt aanduiden dan als ‘onderwijsbobo’s’, aan de slag om.., ja wat precies eigenlijk? 

De Onderwijscoöperatie, een bonte verzameling van vakbonden en andere belangenorganisaties van leraren, gaat de regie voeren over een gesprek met, jawel, de leraren. Tegelijkertijd gaat er een andere ‘breed samengestelde’ regiegroep van start, bemenst door de sectorraden, AVS, Ouders & Onderwijs, LAKS én de Onderwijscoöperatie. Dus dan heb je het hele Nederlandse onderwijs aan boord en dat ook nog eens onder voorzitterschap van iemand die ooit geschiedenisleraar was, (slim, want zijn ex-collega’s hadden de hardste kritiek). 

Deze groep gaat ‘in kaart brengen hoe haalbaar en toepasbaar onderdelen van het advies in de praktijk zijn en wat daar voor nodig is’. Omdat het misschien toch wel een beetje onduidelijk is met deze twee regisserende groepen naast elkaar staat er ter verheldering, dat de laatste regiegroep ‘gericht is op verbinding en afstemming tussen de trajecten in de verdiepingsfase’. Kennelijk zijn er al allerlei trajecten die lopen en groepen die nu zo maar met iets bezig zijn of gaan, dat kan natuurlijk niet. 

In november zullen we meer weten, want de rapporten van deze twee groepen worden door Dekker betrokken bij de inrichting van de volgende fase van Onderwijs2032. Een voorzichtige voorspelling: de hele Nederlandse onderwijswereld, vertegenwoordigd in deze twee groepen, laten in twee rapporten weten dat er veel draagvlak is voor de volgende verdiepingsfase. De vertrouwde gouvernementele instelling van al deze organisaties gaat ervoor zorgen dat ze deze bijna demissionaire bewindspersoon niet nodeloos voor het hoofd gaan stoten. Hij was er zelf zo enthousiast over en ze zijn er met zijn allen nog gezellig voor naar Schotland geweest ook. 

Maar waarom zeggen we niet gewoon een keer dat het zo wel genoeg is geweest. Hartelijk dank overheid voor het aanjagen van een nuttige discussie, voor het neerleggen van een rapport waar scholen en vooral de professionals daarbinnen hun voordeel mee kunnen doen. Laat het nu maar weer los; leraren ga je gang, al dan niet in landelijke stuurgroepen, laboratoriums of wat dan ook. Onderwijsveld, maak er iets goeds van en we komen over een paar jaar wel eens langs om te vragen wat er van terecht is gekomen. Laat Onderwijs2032 in deze verdiepingsfase geregisseerd afzinken naar degenen die hier echt over zouden moeten gaan.

Reacties

Door Frank de Graaf op 16 jun 2016 | 15:48

Solistisch optreden.

Wim distantieert zich van het 'koor', maar gaandeweg blijkt hij zich - eerst als 'solist' - toch op een aantal belangrijk aspecten te voegen in dat zelfde 'koor'. Sterker nog, via deze achterdeur-column roept hij anderen op tot een 'protestsong' van werkers uit de praktijk. Het ware wellicht (?) beter geweest wanneer juist ook Verus deze noten op haar zang - desnoods als dissonant - eerder en publiekelijk onder het desbetreffende overheidsraam ten gehore had gebracht. Dan voelden koor-zingende sceptici zich ook daadwerkelijk vertegenwoordigd en versterkt door een ondersteunend koor-solist.

Door Hein van Asseldonk op 16 jun 2016 | 23:03

In deze vileine bijdrage schaart Wim zich na een afleidingsmanoeuvre in zijn openingszin ondubbelzinnig in het koor van cynici, negativisten en sceptici die al vele jaren in ons land wezenlijke ontwikkelingen in het (funderend) onderwijs compliceren, belemmeren en tegenhouden. Met boosaardige verwijzingen naar bobo's en reisjes draagt hij bij aan stemmingmakerij en sfeerbederf. Door de suggestie op te roepen dat die vermaledijde bobo's niets te maken hebben met het onderwijsveld doet hij groot onrecht aan heel veel betrokken en bevlogen inzet van allerlei (oud-)leraren, schoolleiders, bestuurders voor het belang van onze huidige en toekomstige jonge landgenoten, die er recht op hebben dat onderwijs2032 niet gelijk is aan onderwijs1932.
Wim wil kennelijk Gods water over Gods akker laten vloeien.
Een onwaardige stellingname.

Door W. Kuiper op 17 jun 2016 | 10:08

Dank voor je reactie Hein. Wij delen het gevoel van urgentie voor vernieuwing van het onderwijscurriculum en het feit dat Platform 20132 in dat kader goed werk heeft verricht. Ik ben sceptisch over de door de overheid geregisseerde procesarchitectuur en pleit voor meer vertrouwen in het innovatief vermogen van het onderwijsveld. Ik lees in jouw reactie jammer genoeg eerder het omgekeerde.

Nieuwe reactie inzenden