U bent hier

Onderwijs2032: de karavaan die voorttrekt

Wie de gang van zaken rond het project Onderwijs2032 nog een beetje volgt zal met interesse het recente rapport van de Onderwijscoöperatie hierover gelezen hebben. Ook zonder deelname van Beter Onderwijs Nederland (BON), die zich eerder los heeft gemaakt van de Onderwijscoöperatie, komen de leraren met harde en heldere conclusies. Kernzin is de volgende: “De onderwijscoöperatie adviseert niet voort te gaan op de ingeslagen weg, maar de vernieuwing stapsgewijs en van onderaf vorm te geven, met een heldere en stevige positie voor de leraar.”

Ik kan deze conclusie van harte onderschrijven. Dit sluit nauw aan bij mijn eerdere blog hierover. De overheid heeft wel een taak bij het vaststellen van een kader, bestaand uit kerndoelen en eindtermen. Maar daarbinnen moet zoveel mogelijk ruimte blijven voor scholen en in het bijzonder voor leraren om zelf invulling te geven aan een curriculum dat aansluit op de specifieke schoolcontext en gebaseerd is op de eigen visie op goed onderwijs. Er is geen behoefte aan meer centrale overheidssturing ten aanzien van curriculumvernieuwing. De overheid moet vooral leraren faciliteren om hun reguliere taak op dit punt beter dan tot nu toe te kunnen uitvoeren. De centraliserende en uniformerende tendensen die van dit project uitgaan, worden door de leraren duidelijk niet op prijs gesteld en daarin geef ik ze graag gelijk.

Maar wie verwacht dat deze boodschap nu helder klinkt in de berichtgeving over dit advies, komt bedrogen uit. 
De VO-raad, één van de belangrijkste partijen in de zogenaamde Regiegroep Onderwijs 2032, kopt het nieuwsbericht hierover als volgt: ‘Leerlingen en ouders: dóór met vernieuwing onderwijsinhoud’. Volgens dit bericht vinden zij het ‘hoog tijd om het landelijk curriculum aan te pakken’. Sinds wanneer hebben wij een landelijk curriculum in ons land? De leraren komen verderop nog wel aan het woord, maar de kernboodschap om niet voort te gaan op de ingeslagen weg ontbreekt geheel. Het stuk ademt precies het tegenovergestelde; vooral doorgaan zo want: ‘het ontbreekt veel scholen nu aan houvast om op schoolniveau eigen keuzes te maken over de onderwijsinhoud’. Als dat zo is, dan moet kennelijk een landelijk curriculum voor houvast gaan zorgen. 
De PO-Raad kiest eveneens voor een zeer positieve toonzetting: ‘Door met curriculumontwikkeling op school en op landelijk niveau’. In het bericht wordt zelfs twee keer vermeld dat er ‘veel steun is voor curriculumvernieuwing’. Ook hier ontbreekt de tegengestelde conclusie van de Onderwijscoöperatie geheel. Het lijken wel parallelle werelden. 

De te verwachten uitkomst is dat we nu na deze ‘verdiepingsfase’ aan de hand van de landelijke regiegroep de ‘ontwikkelfase’ ingaan. Kortom de karavaan trekt onverdroten voort.  

Nieuwe reactie inzenden