U bent hier

Maatwerkdiploma en de school als gemeenschap

Het klinkt logisch en nobel. Het onderwijsproces moet zoveel mogelijk afgestemd worden op de individuele leerling en zijn of haar behoeften en mogelijkheden. In dat kader past ook het maatwerkdiploma waar de VO raad nu sterk voor pleit. Als je in bepaalde vakken excelleert en in andere minder of niet, waardoor je niet kunt voldoen aan de slaageis van een bepaald schooltype, dan krijg je nu het diploma dat past bij het niveau van de zwakkere vakken. 
Dat doet dan niet helemaal recht aan het niveau dat je ook zichtbaar zou kunnen maken met een maatwerkdiploma. Tot zo ver alles goed. 

Maar als je gaat denken over de praktische problemen voor de schoolorganisatie en de onduidelijke status van zo’n diploma voor de vervolgopleidingen, wordt het al wat moeilijker. 

Ik wil er nog een andere kanttekening bij plaatsen. De school als gemeenschap heeft een belangrijke vormende werking voor de leerling. Het dagelijks functioneren in een groep met heel diverse leeftijdgenoten is ook een soort leerschool. De groep van de schoolklas vormt een belangrijke bouwsteen voor de gemeenschapsvorming op school. Als elke individuele leerling straks dagelijks met zijn eigen persoonlijke routekaart van lokaal naar lokaal gaat in steeds wisselende groepen leerlingen, kan er op dat punt ook iets verloren gaan. Dan wordt de school nog een beetje losser zand. Dat is wat we in de samenleving als geheel ook zien; voortgaande individualisering en afname van sociale binding. Laten we de diversiteit van de leerlingen zoveel mogelijk recht doen, maar toch ook het belang in het oog houden van gemeenschapsvorming. De school is één van de laatste plekken in de samenleving waar dit nog volop gebeurt; daar moeten we zuinig op zijn.

Nieuwe reactie inzenden